Exempel på råd

för näringsämnena, beroende på sort, växt och tid. Analysen listar näringsämnena i jorden som är tillgängliga för växten. Här hittar du mängden närings-ämnen som absorberas av växten. Kompakta och tydliga råd om extra gödning. JordVäxtStatus är den perfekta startpunkten för konsultation mellan odlare och rådgivare. Med Hos oss på Personligt Brev hittar du allt du behöver för att skriva det perfekta personliga brevet till din jobbansökan.Vi bjuder på exempel på hur du kan skriva ditt brev för massor av olika typer yrken så som snickare, grafisk formgivare, administratör eller något helt annat. Du hittar alla våra exempel längre ner på den här sidan och tänk på att vi kontinuerligt fyller på ... Exempel på föreningsstruktur i Saco-S-förening/råd med verksamhet i flera nivåer inom en myndighet Saco-S årsmöte 2009 fastställde Grundläggande principer för hur Saco-S-föreningar (råd) ska vara organiserade. Samtidigt fastställdes nya normalstadgar för Saco-S före-ningar som finns vid geografiskt sammanhållna myndigheter. Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Här finns goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan. Personligt brev – Exempel. Du har fått syn på en jobbannons. Känslan som infinner sig då du läser annonsen är överväldigande: Det här jobbet vill du ha! Krav på tidigare erfarenheter och personlighetsdrag passar perfekt in på hur du ser på sig själv. I tabellen finns exempel på några livsmedel med fullkorn och hur mycket fullkorn man får från en portion. Olika produkter innehåller olika mycket fullkorn. Läs på förpackningen! ... Råd om bra matvanor - Risk- och nyttohanteringsrapport, Rapport 5 2015; Dela sidan. Kostråden - hitta ditt sätt ... Råd: Exempel på varningsmärken kombinerade med tilläggsmärkning för särskilda ändamål i elanläggningar. Tilläggsmärkning får ha annat än här angivet innehåll men bör vara kort och tydlig. Beträffande övriga märken som kan förekomma i elanläggningar hänvisas till föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen. Tips och exempel på olika metoder Jonathan Björkman 2020-09-07. Teambuilding är processen att förvandla en grupp individuella personer till att bli en del av större gemenskap på en arbetsplats. ... Jobba med kollegor du inte gillar – handfasta tips och råd. Det låter inte som något annat än som ett råd från den oförstående medelklassen som inte kan begripa hur folk kan vilja vara på ett annat sätt än de själva. Det är experternas råd till bolånetagare inför den uppgång av de långa marknadsräntorna som är i sikte. Det är några råd till den som ska teckna nya abonnemang. Allmänna råd: Exempel på personer som kan förutses komma att arbeta i, eller i anslutning till, det färdiga byggnadsverket är både de som kommer . att arbeta stadigvarande i den verksamhet som kommer att bedrivas och . de som kommer att utföra städning, varuleveranser, sophämtning och . annat arbete med drift och underhåll.

Min väg till Jesus

2020.08.11 10:33 attfinnasanningen Min väg till Jesus

Till en början kan jag säga att min väg till Jesus, inte har varit en enkel resa på en rak väg, utan mer en krokig och snårig väg med många motgångar och problem. Som ung var jag mycket frustrerad på livet och hade inte det lätt med något, varken vänner eller jobb. Mitt liv fungerade helt enkelt inte och upplevde mitt liv som en lång rad misslyckanden. Faktiskt de enda gången jag tänkte på gud det var med ilska och just frustration. Så var mitt liv under större delen av min ungdom.
Under min ungdom så hade jag en väldigt negativ syn på allt som hade med religion att göra. Var som ung en övertygad ateist som tyckte att religioner var något förlegat. Många gånger undrade jag varför man kunde vara religiös och trodde som så många andra att religiösa är vidskepliga och hade något behov av att tro på något övernaturligt. Såg hur kristna betedde sig och tyckte inte om det, jag förstod dom helt enkelt inte. Var inte heller imponerad på vad de gjorde utan tyckte att de var i många fall hycklare och falska personer.
De gånger kristendom kom upp, till exempel gå till kyrkan vid jul eller över huvud taget så undvek jag det, kristendom och religioner i över huvud taget kändes så avstötande och främmande. Trots det konfirmerade jag mig, men enbart för att mina föräldrar ville det, personligen så brydde jag mig inte, utan det var bara något att genomlida. Det intressanta är att jag faktiskt har kvar bibeln och en del andra saker från den tiden, även om jag misshandlade bibeln. För jag hade ett hat emot kristendomen som jag idag tror på berodde mer på allt ilska som jag bar på. För jag var under min ungdom en ilsken och hatisk person, som hjärna beskyllde andra för mina problem. Hade en riktigt dålig självkänsla och självförtroende. Något som jag bar på under lång tid och påverkade mitt liv till det sämre.
Men när jag blev lite äldre så beslöt jag att jag behövde en förändring i mitt liv och valde att flytta till Stockholm och börja plugga. För jag ville ta chansen att en sista gång försöka få ordning på mitt liv och hoppades att jag kunde lämna mitt gamla liv bakom mig. Till en början så blev det ingen förändring utan det var det de vanliga problem efter problem. Men en dag så fick jag chansen och mitt liv tog en annan väg till det bättre, då jag fick ett bra jobb till slut, med trevliga kollegor som jag trivdes med, men kände mig trots det ensam.
Efterhand så blev jag mer intresserad av det andliga och sökte mig till en början åt det hedniska. Då visste jag väldigt lite om vad religioner handlade om, framför allt vad kristendomen stod för. Det som verkligen gjorde att jag började bli intresserad av religion, har att göra med vad som hänt sedan 2010, då jag började söka efter orsaken till att världen blir allt mer konstig, snedvriden, absurd. Sökte till en början efter symboler och andra mysterier och intressanta saker som händer i världen. Jag läste mycket om hedniska religioner och andra mysterier och såg många filmer och läste en del om detta, något som jag tyckte var enormt intressant.
Märke att det fanns fler saker att utforska och insåg efterhand att vad som är sant och falskt inte var så lätt att finna. Tvingades allt oftare tänka om då jag insåg att mycket av det jag trott på innan inte var sant. Till en början visste inte egentligen vad jag sökte efter, eller hade något mål i mitt sökande på sanningen. Jag sökte efter om allt skilda saker och på något sätt så började jag alltmer bli positiv mot kristendom trots att jag egentligen inte sökte mig till kristendomen. Men det var något som började tilltala mig och jag började omvärdera min syn. Efter att jag under flera år sökt efter sanningen så började jag även läsa en del om kristendom, till en början bara för det jag läste och såg var kristendom en del av. Efterhand så insåg jag att min inställning till kristendomen inte var helt korrekt. Orsaken var att jag började inse att det som man brukar se som kristendom inte var den genuina kristendom, utan det var något mer än bibeln, kyrkan och församlingen. Det fanns något som lockade mig, inte mycket till en början men det fanns där. Men jag började alltmer skalla av det falska inom kyrkan och se vad som är den sanna kristendomen. Jag gick ifrån att vara ateist till agnostiker men var fortfarande inte övertygad kristen utan fortsatte mitt sökande efter sanningen. Det tog ett tag och mycket övertygande bevis för att jag skulle inse att kristendomen är den sanna religionen. Men till slut så blev jag kristen vid årsskiftet 2013/2014 då jag verkligen insåg hur mycket fel jag hade haft. När man ser hur mycket som faktiskt inte är sant utan inser hur mycket lögner och bedrägeri man faktiskt blir indoktrinerad i, så pass mycket att jag tappade tron på denna värld.
Jag blev kristen innan jag hade läst bibeln någon gång i livet, men som ateist hade jag nog bara läst igenom bibeln utan att förstå så mycket och tror faktiskt att jag inte hade tyckt om det som står i bibeln. Även om jag idag inte förstår allt som står i bibeln, så har jag en bättre förståelse över bibelns budskap.
Idag vet jag att det finns en gud som hjälper mig ur svårigheter något som jag verkligen hade behövt för minst 20 år sedan. Man känner sig mer glad över att på något sätt veta att man hittat rätt i livet, att man har någon som stöder en hela tiden. Det känns som om man har kommit i mål och att man har något att bygga på. Det händer att jag tänker tillbaka hur mitt liv såg ut när jag var ung, då var jag en vilsen själ med stora problem och hade ofta motgångar och få framgångar. Så jag är tacksam att man faktiskt har någon som hjälper en. Så mitt råd lyssna inte så mycket på andra utan sök Jesus i bön och fin sanningen. Det är det bästa som hänt mig och det kommer att bli det bästa som hänt dig också. Det lovar jag. Läser nu för tiden bibeln varje dag och är tacksam för gud och kristendomen. Något som jag aldrig hade trott innan 2010. Men jag ångrar mig inte, vill aldrig gå tillbaka till mitt gamla liv. Idag känner jag mig mer fri än jag någonsin gjort i hela mitt liv. Har förlåtit alla som varit dumma emot mig vilket har varit en skön befrielse och tar mer ansvar i mitt liv. Det känns som om jag har fått en mening i livet något att leva för och inte känner den tomhet som jag en gång hade. Livet går åt rätt håll men som alla andra så kommer en och annan motgång men de tar inte så hårt som de en gång gjorde.
Att veta att man kommit rätt och att man gjort rätt i att söka gud. Kan jag lova är en enorm trygghet i livet och inget annat är bättre. I dagens samhälle som blir allt mindre tryggt och allt mer oroande saker inträffar i världen, händelser som jag själv tror att jag hade haft svårt att hantera utan tryggheten hos gud. För att leva med gud i sitt liv är en enorm trygghet och hjälp när man behöver.
Ta steget till ett nytt och bättre liv!
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.08.11 10:31 attfinnasanningen Kristendom – den mest missförstådda religionen

Har inte varit kristen i hela mitt liv utan det är ett intresse som har kommit under de senaste åren i mitt liv. Hade tills jag blev 40 år en väldigt negativ syn på kristna och kristna, något som jag har helt ändrat min inställning till. Efter att jag blivit intresserad av religion till en början mer de hedniska och senare även av kristendomen så har jag också insett hur lite vi förstår oss på religion framför allt kristendom. Många idag har en väldigt dålig kunskap om vad olika religioner och även äldre mytologier står för. Något som jag skulle vilja hävda, har idag förvandlats till ett hot emot vårt sätt att leva, vår frihet, vår demokrati, vår ekonomiska ställning, yttrandefrihet. För den gör att folk blir lätt förledda och skulle vilja kalla de för indoktrinerade när de tror på de lögner som dagens media och skolor och andra förmedlar. Det som man propagerar idag är new age, och allt annat icke kristet och man får folk att tro att de gör rätt och är goda. Men sanningen är att detta är mycket synisk agenda. Som istället kommer att leda till ett enormt lidande, ett lidande som vi idag börjar se tecken på.
Faktiskt så är det så att kristendom är den religion som är mest missförstådd och förföljd runt om i världen. Kristendomen är missförstod både av många troende och även av icke troende oavsett om de är av en annan religion eller ateister. Kristna möter en ökande förföljelse runt om i världen, även i de kristna länderna. Idag så förföljs de kristna utan att medier och politiker bryr sig så mycket utan detta är en förföljelse.
Många ser religion som något vidskepliga, okunniga och naiva läser om, en uppfattning som är så otroligt fel. Sanningen så är det att oavsett om man är troende eller icke troende så följer man en religion utan att veta om det.
Sedan hänger man upp sig på och tror att man naivt följer en bok som är två tusen år gammal, tror man det så visar man att man inte förstår vad bibeln handlar om. Utan det handlar om DIG och ditt väl, något som få förstår att bibeln handlar om att skydda OSS från de som orsakar allt lidande i denna värld. De tär inte gud som orsakar lidandet utan det är vi och de som följer satan som orsakar det. Lever vi utan en gud så kommer satan att ta över med allt lidande denne varelse kan skapa. Vänder vi oss ifrån gud så kommer gud att lämna oss också. Men det är något som vi kan vända på, genom att återvända till gud. Sanningen är att vi inte kommer att klara oss utan gud och vi kommer få ett bra liv. Ett exempel se hur vi i den kristna världen har det, sedan titta på den islamska som har diktaturer och auktoritärt samhälle.
Det jag har under senare åren insett är att kristendomen egentligen är annorlunda än den som ofta kyrkor praktiserar. Som kristen så behöver man inte vara med i en kyrka utan man kan om man faktiskt praktisera sin tro själv om man inte hittar en kyrka som praktiserar den riktiga kristendom och det händer ofta i de större kyrkorna. Inte heller som många frikyrkor som har faktiskt kört fel ett exempel är om någon blir sjuk i cancer eller någon annan sjukdom så ska man inte söka sjukvård och låta som man tror gud bestämma! Detta är helt fel och faktiskt väldigt antikristet. Eller hålla en undan ifrån nära och kära som en del frikyrkor och kulter gör.
Idag har svenskakyrkan har abdikerat från sitt ansvar att skydda svenska folket mot dessa ondskan som finns samt vägleda folk till sanningen och inte se det som ett vanligt jobb. Det känns jobbigt att se hur folk så lätt luras och låter sig bedras, att så få ifrågasätter saker och ting.
Problemet med kristna och är att de ofta läser bibeln utan att förstå dess budskap, något som jag märkt också inträffa när ateister och även personer som tror på en annan religion läser bibeln. De läser bibeln som vilken annan bok som helst och tror att det är allt. Bibeln har ett djupare budskap som inte är så lätt att förstå och sätta sig in i.
Istället ska man se bibeln tillsammans med församlingen som en vägledning och hjälp som kristen ett stöd och trygghet under gud. För som det står i bibeln så ska kyrkans medlemmar fungera som en kropp där varje medlem har en uppgift, så att alla känner sig delaktiga. Församlingens uppgift är att få reda på vad som händer i närheten och i världen av intresse, samt att varna och uppmuntra medlemmar i församlingen- Sedan så ska församlingen också lyssna på de som förstår bibeln och som kan förmedla dess sanna budskap, det som en majoritet inte förstår eller tar till sig eller för den skulle ens söker. Samt framför allt säga vad man ska göra för att få räddning och uppmuntra medlemmar att komma till gud genom att be om förlåtelse för sina synder och dopet. Faktiskt så är alla som lever på denna jord säg 5 minuter ifrån himmelriket om ens det. Det behövs så lite, trotts det är det så få som går hela vägen.
Själv så är jag med i Svenska kyrkan men enbart för att jag hoppas att den ska återgå till att predika kristendom och inte dagens new age kristendom samt att jag vill se kyrkorna bevarade samt att de inte säljs till andra framför allt inte görs om till moskéer. Islam är en i högsta grad en anti kristlig religion som förnekar att Jesus dog på korset. Vilket är att förneka orsaken till Jesus kom till jorden.
Bibeln är inte nyckeln till himlen/paradiset som många tror eller bara säga att man tror på gud. För som kristen så måste man söka och få den heliga anden eller hjälparen som många inklusive jag själv kallar den, i sig och leva med den. Den helige anden är nyckeln till himlen och är den som vägleder, hjälper och varnar dig. Vilket kan jag lova är en enorm trygghet i livet och inget annat är bättre. Samhället blir allt mindre tryggt och allt mer oroande saker inträffar inträffa som jag själv tror att om jag varit ensam utan gud hade haft svårt att orka med.
En sak som är det absolut viktigaste i livet är att ha Jesus i sitt liv. Att man har den heliga anden i sitt liv eller nyckeln till himlen.
Mattheus 7:21 Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.
Mattheus 7:22 Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' 23Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'
Mattheus 7:23 Problemet är att folk inte ser eller har kunskap på vad man ska undvika och hur man kan försvara sig mot denna religion. Varför man måste skydda sig och varför den är så skadlig för mänskligheten.
Så mitt råd är att man inte ska följa andra utan söka sanningen och inte låsa in sig och lyssna på vad andra säger utan söka den själv. Sök i bön och be gud om förlåtelse för vi har alla gjort onda saker mot andra. Stöld utan att man tänker på det eller betraktar et som stöld, pratat illa om någon, sårat någon. Men framför allt inte haft gud i sitt liv. Sök för din egen skull det finns ett liv efter detta, det finns en värld vi inte ser. Du kommer inte att ångra dig, jag lovar, det är det finaste som har hänt mig.
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.07.26 21:35 LoverBoy552 COPYPASTA Ett råd för er som vill ha bättre bensin ekonomi

COPYPASTA Ett råd för er som vill ha bättre bensin ekonomi
aa jag har experimenterat med växlar och skit och jag har lagt märke till att man sparar mera bensin ifall man växlar från 2 till 5 (min bil jag har bara 5 växlar) istället för att man t.ex. växlar från 2 till 4 sen in med kopplingen igen för att växla till 5 som de säger på ecodriving skitet SÅ SLUTA ATT HOPPA ÖVER EN VÄXEL, HOPPA ÖVER 2 VÄXLAR IFALL DET INTE ÄR BACKIGT.
Dessutom rekommenderar jag du växlar från 2 till 5 vid ca 4k varv och det går också att växla från 1 till 4 för att inte slita på kopplingen lika mycket. GÖR DET BARA NÄR DET ÄR LANDSVÄGAR SOM ÄR PLANA OCH INTE MYCKET TRAFIK OCH GÖR DET INTE NÄR DET ÄR BACKIGT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FÖRDELAR ATT HOPPA ÖVER 2 VÄXLAR ISTÄLLET FÖR 1
- sliter mindre på kopplingen
- drar mindre bensin så länge du håller dig under 4k varv
- koppling är dyrt att byta därför slit inte ut skitet
NACKDELAR
- långsammare acceleration
- växla dubbel växla (som jag kallar det) inte för fan i backar då det finns risk att motorn stannar eller att du måste gasa mer än nödvändigt sdå att det drar mer bensin
- ifall du är så inkompeten att du inte kan köra bättre än någon som inte har körkort som övningkör (jag är den som övningskör) och varvar mer än 4k varv per minut SÅ KAN DU SLUTA LÄSA FÖR ATT DET HÄR ÄR FÖR PROFFS SOM VILL SPARA BENSIN EFTERSOM BENSIN ÄR AS DYRT I SVERIGE TA RYSSLAND SOM EXEMPEL DET KOSTAR BARA VAD FAN TYP 4KR PER LITER HÄR KOSTAR DET JU FÖR FAN MER ÄN 4 GÅNGER MER OCH ANLEDNING JAG BERÄTTAR DESSA TOPSECRET RÅD ÄR FÖR ATT BENSIN JÄVULSKAPET SKA BLI BILLIGARE EFTERSOM JU MINDRE EFTERFRÅGAN DESSTO BILLIGARE BLIR DETBENSIN SKATTEN KAN DRA ÅT HELVETET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ungefär så ser min växel ut
submitted by LoverBoy552 to sweden [link] [comments]


2020.06.16 22:55 CDRDodo #iksdagenval4 Raphus C. Rex turnerar i norra Västra Götalands län

#iksdagenval4 Raphus C. Rex turnerar i norra Västra Götalands län
Konservativ Samlings partiledare Raphus Cucullatus Rex anländer med motorkonvoj till Norra Timmervik vid Vänerns sydvästra strand. Partiordföranden debarkerar konvojen och embarkerar en ångslup byggd 1894 tillsammans med sitt kampanjteam. Övriga partitoppar embarkerar två mindre fritidsbåtar. Fartygen kastar loss och med bäring mot Vänersborg klyver de sin väg genom vattnet. Resan på fem distansminuter tar drygt en timma, och när stolen bestiger himlavalvet har ångslupen lagt till vid kajen utanför Vänersborgs tingsrätt. Raphus Cucullatus Rex debarkerar ångslupen och påbörjar en promenad längsmed kajen tills han anländer till den öppna ytan vid Hamngatan utanför länsstyrelsen. Här påbörjar Raphus Cucullatus Rex en frågestund med nyfikna väljare.
Varför är Högeralliansen överlägset Socialdemokraterna?
Hahaha! Överlägset skulle jag inte vilja påstå, vi är två oftast hederliga partier, men rent sakpolitiskt vill jag påstå att vi är mycket bättre om inte överlägsna. Detta kan till exempel ses i och med att Konservativ Samling och Högeralliansens slogan: "Hela landet ska leva" togs av Socialdemokraterna och återfinns numera i deras manifest. Till exempel har de skrivit "Den ekonomiska politiken ska förutsätta att hela landet ska leva!" under sin ekonomiska politik. Vissa andra saker verkar också vara inspirerade av oss. Till exempel punkterna kring "införskaffning av fler skepp" något som socialdemokraterna snappat upp efter våra intensiva kampanjer kring det, vilket vi givetvis uppskattar mycket. Kort och gott uppskattar vi att vår politik blivit accepterad och att andra partier går till val med liknande om inte samma i många fall, och sanningen om överlägsenheten ligger nog i betraktarens ögon.
Hur kommer jag som arbetslös industriarbetare tjäna på er politik?
Ni kommer tjäna på vår politik genom de förslag vi presenterar för er industrisektor. Vi vill till exempel sänka skatten på den inhemska industrin för att säkerställa att arbetsgivare får råd att anställa fler industriarbetare.
Kommunisterna anklagar er för att vilja låta kungen bestämma allt och att ni går till val på det, är så fallet?
Nej, det är inget vi går till val på med Högeralliansen. Ingen av de reformförslag vi presenterat ger konungen makt över politiken. Det vi genomför är snarare rent symboliskt för att stärka kitet i samhället.
Raphus Cucullatus får flera frågor och de flesta verkar nöjda med de svar han ger. Han embarkerar återigen ångslupen som sätter kurs mot Trollhättan. Där debarkerar partiledaren och presenterar kort inför lokalmedia de affischer han sätter upp i staden.
https://preview.redd.it/lfjcnstm4c551.jpg?width=1329&format=pjpg&auto=webp&s=d22a1112ae8cc6bf1eabc754a5ea3995343cf4ab
submitted by CDRDodo to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.06.16 00:43 SylianRiksdagen Debattartikel: Konsumism, ett kapitalistiskt problem

Dagens kapitalistiska system är uppbyggt kring tanken om ständig tillväxt, ökad produktion, och profit för kapitalägarna. Marknaden får aldrig chans att bli mättad, när folks behov har tillfredsställts så skapar systemet nya behov, detta för att tjäna mer pengar. I teorin låter detta kanske bra, ökad tillväxt kan ju ge ökad levnadsstandard. Det finns dock flera problem med ständig överkonsumtion, tre av de största problemen är följande: Utnyttjande av arbetskraft, klimatförändringar, och ändliga resurser.
Man behöver inte vara socialist för att se hur dagens kapitalism utnyttjar arbetare i många olika länder. Se exempelvis på barnarbete i Kongos diamantgruvor, eller fattiga kvinnor i Indien som får sina händer sönderbrända för att rika länder ska kunna köpa billiga cashewnötter. Att köpa rimliga skyddshandskar blir ”för dyrt”, kapitalisterna vill tjäna så mycket pengar som möjligt, att minska mänskligt lidande blir sekundärt. Även om vi fokuserar på bara Sverige så ser vi hur många arbetare får slita för att producera billiga produkter och tjänster, produkter och tjänster som kanske inte riktigt behövs men som pushas av kapitalisterna för att de ska bli ännu rikare. Systemet är utformat som så att de mest hårdhänta och brutala kapitalisterna är de som ofta tar stört marknadsdelar: Forskning visar att framgångsrika kapitalister har många gånger större sannolikhet att sakna empati jämfört med genomsnittet. Människor jobba mer på grund av konsumism, men vi behöver inte konsumera så mycket för att leva bra liv (och i vissa fall kan överkonsumtionen skada oss).
Att överkonsumtion påverkar klimatförändringar är uppenbart. Problemet ligger i produktionen, men för att produktionen ska vara lönsam så behöver människor konsumera. Företag lägger ner stora pengar på att försöka öka konsumtionen, genom bland annat reklam, men också genom att ständigt göra små uppdateringar på produkter som inte egentligen behöver det. Som exempel kan vi ta mobiltelefoner: Förr i tiden höll mobiltelefoner länge, numera är de gjorda för att fungera sämre över tiden och nya modeller släpps ständigt. ”Köp, köp, köp” är vad politiker och företag säger. Samtidigt tar det arbetskraft och begränsade resurser. Istället för att ständigt konsumera nytt borde vi satsa mer på hållbar konsumtion och återanvändning av fullt funktionella saker. ”Fast fashion” inom modekedjor innebär ”låga” (som går ut över arbetar) och ständiga nyheter. Tanken är slit och släng, klädbranschen står för ett oerhört resursslöseri. Produktionen bör vara hållbar även där. Mycket av maten som produceras slängs, Arbetarepartiet Nils Dacke har förslag mot matsvinn men produktionen bör anpassas efter vad folk verkligen behöver, istället för att överproducera och slänga. Klimathotet är ett av de största hoten mot mänskligheten någonsin, och vi borde ha tagit itu med det för läng sen. Vi har inte råd att vänta längre, nu är det dags att ta klimatet på allvar!
Många ändliga resurser håller dessutom på att ta slut. Om vi producerar och konsumerar hållbart kan de räcka längre, fortsätter vi med överkonsumtionssamhället kommer det sluta illa. Sverige nådde Overshoot Day den 2:a april i år, det innebär att om hela världen konsumerade som Sverige så skulle årets förnybara resurser vara slut redan i april. Förra året var det 29:e juli, vilket också är riktigt illa. Vissa resurser kan ta slut för alltid om några årtionden, produktionen bör förändras med det i åtanke, vi behöver en hållbar produktion och konsumtion.
För att lösa olika miljöfrågor behöver vi en holistisk syn som ser på många olika faktorer. Kapitalism som strukturellt system har grundläggande motsättningar mot hållbarhet, vi bör agera mot kapitalism och finna ett mer hållbart alternativ. Miljöfrågor och klimatfrågor är bland de viktigaste politiska frågorna, och det krävs att politiker agerar kraftigt för en grön politik. Arbetarepartiet Nils Dacke är det tydligaste gröna alternativet, vi står för en hållbar politik!
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2020.06.12 21:32 dackeankan #iksdagenval4 - Dacke talar om miljön i Uppsala

Tiden är knapp. Vi människor har länge agerat som om resurserna vore oändliga och som om klimatet inte håller på att förändras, men så är det inte. Många av de resurser som vi använder idag håller på att ta slut, det är troligt att exempelvis neodymium når sin produktionspeak runt 2080, och kobolt 2065. Klimatförändringarna skapar stora och i vissa fall irreversibla förändringar. Om ni trodde att flyktingströmmen 2015 var hög så kommer ni bli chockade av antalet klimatflyktingar framöver! Ingen av oss vill se människor tvingas fly på grund av klimatförändringar, ingen av oss vill se naturen förstöras eller ökat extremväder.
Det finns vissa som säger att skulden ligger hos vanligt folk, att vanligt folk konsumerar och reser för mycket. Men det är ju inte konsumtionen i sig som leder till klimatförändringar, det är produktionen. Företag producerar för mycket varor, många av dem onödiga, för att tjäna pengar. Kapitalism fungerar så att även när folks behov är mättade så ska profiten öka. Storföretagen försöker ständigt få oss att konsumera, mer och mer. Reklam är ett exempel, där de ständigt propagerar för evigt shoppande. Ett annat exempel är hur de kommer med nya versioner av existerade produkter, och hur dagens produkter är gjorda för att gå sönder snabbare. Vi behöver en omställning av produktionen, med större fokus på miljövänliga och hållbara produkter. Miljöfrågan kräver stora systematiska förändringar, och Arbetarepartiet Nils Dacke är den starkaste rösten för en grön politik.
Vi kommer att jobba aktivt med flera olika frågor gällande miljö och klimat. Vi kommer bland annat att satsa på vattenkraft, vilket är det bästa alternativet. Kärnkraft är inte hållbart i längden och väldigt riskabelt, solkraft fungerar relativt dåligt i Sverige på grund av vår svaga sol och få soltimmar. Vindkraft är beroende av material som neodymium och kobolt, som inte kommer räcka alltför länge till. Dessutom håller vindkraft bara i ungefär 20 år innan de måste bytas ut. Vattenkraft är det bästa alternativet.
Monokultur för med sig mängder av problem, den minskar den biologiska mångfalden, gör jorden mindre bördig och ökar risken för skadeinsekter. Den ökade risken för skadeinsekter gör gifter ett attraktivt val och det förstör jorden ännu mer. Naturskyddsföreningen, och många andra, är kritiska mot dagens monokultur. Vi vill utreda alternativ till monokultur, och ge stöd till bönder och arbetskooperativ som jobbar för en omställning till mer miljövänliga och hållbara alternativ. Ett möjligt alternativ kan vara polykultur, mångfaldig odling.
Vet ni förresten vilka som släpper ut mest? De rika. De rikaste tio procenten släpper ut femtio procent av all koldioxid, och även inom de tio procenten där ser vi att de rikare släpper ut mer. Vi vill förbjuda privatjet, som endast de allra rikaste har råd med.
Ett annat stort problem är matsvinnet. Mat är viktigt, men en stor del av maten som produceras slängs. Vi har sett andra länder, som Frankrike, införa lagar mot matsvinn. Grossister, stora restauranger och mataffärer får välja mellan att betala böter om de slänger ätbar mat eller dela ut den på andra sätt. De kan välja att ge bort den gratis eller sälja den till reapris, men att systematiskt slänga fullt ätbar mat är inte okej.
Arbetarepartiet Nils Dacke är det parti som allra tydligast står för en grön, miljövänlig politik. Vi vill se en hållbar utveckling och krafttag mot klimatförändringarna, vi vill se en övergång till ett mer hållbart jordbruk, vi vill se en energipolitik som är säker och effektiv. Det är dags att värna om framtiden och miljön, rösta på Arbetarepartiet Nils Dacke!

Affisch
submitted by dackeankan to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.06.06 00:51 mincoder #Iksdagenval4 Heldag av kampanjande med Milaw Gekos

#Iksdagenval4 Heldag av kampanjande med Milaw Gekos
Dagen börjar med en intervju på morgonen. Albert W. Glim på uppdrag med Östra Sveriges allehanda har intervjuat Socialdemokraternas partiledare Milaw.
https://preview.redd.it/yan1cbko25351.jpg?width=1280&format=pjpg&auto=webp&s=0a6f230703bd2132b4f364a774beda23c51dfffe
Sen vi sist talade har du lett den första enpartiregeringen på flera år i Sverige. Har det underlättat ditt arbete som statsminister när man inte behöver ta samma hänsyn till andra partier?
Jag skulle säga att enpartiregeringen har låtit regeringen arbeta mer sammanhållande. Faktumet är att när du har en regering med andra partier så måste man ta hänsyn mer till partitillhörighet av ministrar, och vara mer alla i regeringen måste vara mer försiktiga när de svarar på frågor. Jag tror att enpartiregeringen har låtit oss effektivisera regeringsarbetet, definitivt. Däremot har det också sina nackdelar då nödvändig kommunikation med andra partier kanske inte är lika stor. Det finns både för och nackdelar.
Under förra mandatperioden fick er regering en del kritik för brist på insyn, upplever du att denna regering har varit bättre på transparens?
Jag skulle säga att vi definitivt har varit bättre på transparens. Vi har föredragningar om alla våra proposition med andra partiledare, där dessa partiledare får både ge kritik och synpunkter. Vi har också offentliggjort den politik vi driver gemensamt med Vänsterpartiet. Men naturligtvis har vi inte haft 100% full insyn. Men vi jobbar med att försöka se till att alla väljare känner att de har insyn i regeringen och dess arbete så gott det går.
Under förra valrörelsen gav ni en hel del vallöften, och har inte gjort något för att genomföra vissa av dessa. Handlar det bara om prioriteringar, eller har ditt partis politik förändrats märkbart under mandatperiodens gång?
Grundregeln är att reformer tar tid, vi har stora visioner, och stora visioner kan inte alltid genomföras på en eller till och med två mandatperioder alltid. Och det är synd. Det vi säger i våra manifest är dit vi vill och under en mandatperiod så gör vi det vi kan för att ta oss dit, men med stora visioner hinner man inte allt. Om du ser på oppositionspartierna, eller regeringen politicnerd, alla förslag som finns i ett valmanifest kan inte läggas fram under bara två mandatperioder.
Tack för svar. Jag tänker lämna regeringsarbetet lite nu och ställa en fråga som snarare handlar om SAP. Under er partikongress under mandatperioden blev du utmanad som partiledare av Kire031, och han lyckades få en ganska stor del av partiet bakom sig. Många ser honom som en frontfigur för en radikalare vinge av partiet, håller du med om den bilden?
Kire031 är en mycket skicklig politiker. Han är också väldigt ideologisk, han kan enkelt ge lång tal, fyllda av retorik, argument och engagerande fraser. Då är det rätt naturligt att många ser honom då som en ledande socialdemokrat av en mer radikalare inriktning. Så ja, han har tagit ställning som en lite radikalare röst inom partiet. Däremot så tycker jag det är viktigt att poängtera att vi som ett parti håller ihop. Vi röstade, en partiledare valdes, och nu går vi till val som ett parti med ett valmanifest.
Även om partiet håller ihop bra kan man uppfatta att det sker ett slags skifte i partiet. Förra kongressen utmanades du av Melvin, som många ansåg befinner sig till höger om dig, och som inte heller fick något bredare stöd. Nu när det finns en vänstervinge som verkar vara på frammarsch i partiet vill jag ändå ställa frågan, hur ser du på din framtid i partiet?
Först så vill jag poängtera att jag inte tror att Socialdemokratiska medlemmar går utefter "falang" särskilt mycket när de gör val av partiledare, snarare så tror jag det handlar om vem de anser som mest kompetent. Men vidare till din fråga, min framtid i partiet är inte upp till mig att avgöra. Det är de Socialdemokratiska medlemmarna, som representeras i kongressen som ska avgöra vare sig jag har deras förtroende att leda partiet eller inte. Jag vill inte spekulera om när jag eventuellt skulle avgå som partiledare eller något annat. Men i min åsikt så är vi Socialdemokrater som en familj. Vi kanske har skiljande åsikter i sakfrågor, men vi enas av viljan att skapa ett Sverige mer präglat av solidaritet, omtanke och medmänsklighet än det är präglat av marknadsliberalism, girighet och intolerans.
Tack. Jag tänker gå vidare till frågor som handlar om det politiska läget i allmänhet nu. I början av mandatperioden förlitade sig er regering på stöd från De Gröna, men sedan DG först ingick i Samverkanspartierna och därefter slogs samman med L för att bilda FP har ni fått förlita er på VPK istället. Har den förändringen påverkat regeringsarbetet?
Naturligtvis! Det är alltid ett skifte i regeringsarbete när man byter partners, för faktumet är att DG inte är VPK. VPK står ju ekonomiskt till vänster om oss, och därmed ofta kommer med mer vänsterorienterade synpunkter när vi diskuterar eventuellt propositioner, även om vi håller med om det mesta. Det är naturligtvis synd att DG bestämde sig för att avbryta regeringssamarbetet och vi för gärna samtal med deras efterträdande parti. Men när det kommer till det stora hela så tycker jag att övergången från DG till VPK har fungerat rätt bra.
Vilket av de två partierna har varit lättast att arbeta med?
På det stora hela har samarbetet med båda partier fungerat rätt galant. Men jag skulle säga att det är väldigt situationsberoende, i vissa frågor så kanske man stod närmare DG och i andra frågor kanske man står närmare VPK. Men politik handlar om att samarbeta, att hitta konstellationer som fungerar, och jag tycker att båda dessa partier har varit väldigt samarbetsvänliga.
Nu presenteras hot både från mittenpartiet FP och en nybildad konservativ allians som påminner om den som styrde Sverige innan du blev statsminister. Vilka ser du som ert största hot? Vilka ser du som ert största hot?
Det är en väldigt vag fråga, och den har många olika svar. Konservativa alliansen är nog det alternativ vi definitivt står längst ifrån. De både bedriver en radikalkonservativ politik och en högerorienterad ekonomisk politik som skulle försätta Sverige i en djup ekonomisk kris om dom genomförde den. Alla de sakerna som vi motsätter oss. Folkpartiet ligger närmare oss politiskt och skulle eventuellt vara vågmästare ifall varken de folkliga eller de konservativa partierna kan samla en majoritet.
Ert regeringsunderlag har nyligen tappat sin majoritet i opinionen, och det finns en stor risk att APND eller FP blir blir vågmästare, vilka partier skulle du kunna tänka dig samarbeta med för att få bilda en regering efter valet, om det blir nödvändigt att samarbeta med fler än VPK?
Jag vill inte stänga några dörrar, jag tror S är öppet för väldigt breda samarbeten, men jag skulle säga att våra mest sannolika samarbetspartners är FP och APND. Men vem vet jag tror vi håller med alla partier i åtminstone några sakfrågor. Allt beror på ifall dessa partier kan sätta stoltserande åt sidan och samarbeta kring sakfrågorna, där jag tror de snabbt finner att vi ligger närmare dom än till exempel dom ligger det konservativablocket. Men jag hoppas på att Svenska folkets förtroende håller i sig i det solidariska samhället. Och att de inser att vi driver den enda vägens politik för en nödvändig återhämtning efter Reinfeldtåren.
Vad tycker du om dagens politiska läge överlag? Är läget bättre än vad det var inför förra valet?
Jag tycker det politiska läget är mer problematiskt. Det är ett mycket närmare val skulle jag säga. Progressiva partier har tappat en del mark. Men överlag så tror jag och hoppas jag på att förtroendet består för en folklig regering. En regering som inte leker het potatis med arbetsförmedlingen, en regering som investerar i välfärden på riktigt och en regering som värnar om Svenska värderingar.
Okej, de sista frågorna jag har handlar mer om dig som person. Vad är du stoltast över med din tid som statsminister?
Under min tid som statsminister så har jag kunnat vara en del i ett skifte av Svensk politik. Vi har gått från en seg nedskärningspolitik, som hållit i under en lång tid, för att för första gången på länge faktiskt kunnat satsa på det Svenska samhället. Jag vet att om några år så kommer två ungdomar, som blivit ihop, kunna flytta ut från sina föräldrar, och bo ihop i sitt egna hem till ett pris som dom har råd med på grund av våra bostadssatsningar. Vi har kunnat ta stora steg från klimatpacifism till en radikalare klimat politik, som kombinerat med en stark vänsterpolitik kunnat verkligen ta fajten med klimatförändringarna samtidigt som dessa förändringar inte skadat vanligt folk. Om det räknas, så vet jag att om vårt klimatarbete fortsätter med klimataktionen det både inhemskt och i det internationella forumet så kommer Svenskar runt om i landet kunna säga till sina barn att, vi gjorde det, vi tog aktion, vi stoppade klimatförändringarna och deras effekter. Vi såg till att människors hus inte brann i skogsbränderna, vi såg till att bönderna kunde fortsätta odla mat, och vi såg till att arterna fortsatte leva. Politik gör skillnad, politik kan förbättra och jag har känt mig stolt över att kunna varit en del av det lag i Sverige som drivit igenom en politik som kunnat göra skillnad i folks vardag.
Tack för det välutvecklade svaret. Då går jag till min sista fråga. I vår förra intervju fick du en fråga om vilket parti du skulle vara med i om du inte var med i SAP. Då var ditt svar i första hand DG, men eventuellt V om de ändrar sig i EU-frågan. Seden dess har V blivit VPK och DG har ingått i FP, så jag är nyfiken på om du tänker annorlunda nu?
Feministiskt initiativ kanske? hehe. Nämen seriöst, jag är lite osäker. Även om jag tycker att vårt samarbete med VPK går jättebra och vi kan samarbeta i många sakfrågor, så är jag i grunden inte kommunist. Och även om jag gillar FPs DG-grundade klimatpolitik i flera områden så tycker jag att utan en mer vänster-orienterad grund så har jag svårt att vara med där. Socialdemokraterna är mitt hem, det är här jag känner tillhörighet, det är här jag hör hemma. Och just nu så känns inte riktigt något parti som ett alternativ. MEN, om du skulle vrida min arm, och tvinga fram ett svar, så skulle nog VPK och FP duga, möjligen även KD ifall de slutade tramsa runt med KS och M och blev ett riktigt kristet parti som värnade välfärden.
Tack så mycket för att du tog dig tid att ställa upp på den här intervjun, och jag önskar dig lycka till i valet.
Tack
Efter intervjun med Albert W. Glim så går Milaw vidare med att sätta upp affischer. Tillsammans med Socialdemokratiska medlemmar runt om i landet. Media följer med och ställer frågor.
Första affischen som packas upp och sätts ut
Vad menas med denna affisch?
Sverige har de senaste åren drabbats av högerregering efter högerregering. Regeringar som systematiskt genomfört reformer som gynnat dom på toppen av samhällspyramiden och genomfört reformer som drastiskt minskat våra möjligheter att bygga upp ett starkt och solidariskt samhälle. Under de senaste två mandatperioder så har vi med stormfart arbetat för att göra ogjorda de högerreformer som underminerat Sveriges möjligheter att möta framtiden. Vilket är varför vi betonar vikten av att inte låta nödvändiga reformer gå förlorade till högeragendan.
Detta är andra affischen som Milaw tar fram och sätter upp
Vad menar ni med denna affisch?
I Östra så finns det väldigt många små och medelstora städer: Jönköping, Norrköping, Motala. Och vi Socialdemokrater ser en stor vikt i att hela landet ska leva, och det vill vi medela i denna affisch. Bland annat så vill vi satsa på kollektivtrafiken, som är väldigt användbar i medelstora men även småstäder. Särskillt för unga eller dom som inte har råd med bil. Vi vill också förstärka utjämningssystemet och till större del hjälpa små och medelstora kommuner med att nå de ambitiösa välfärdsmål som vi har i Sverige.
Efter uppsättningen av valaffischer rör sig Milaw vidare till Sveavägen 68s konferensrum. Där media får se på en ny valfilm som lanseras. Sedan så presenterar Milaw följande om valfilmen och avslutar dagens kampanjarbete:
I vår valfilm nu i tidiga valrörelsen så vill vi presentera det vi är stola över att vi lyckats genomföra över de senaste två mandatperioderna. Vi har nu styrt i två mandatperioder, och även om vi har många reformer kvar som vi vill genomföra så vill vi även betona det som vi redan har gjort. Väljare ska kunna lita på oss som det parti som levererar de stora välfärdsreformerna för framtiden. Något som vi planerar att fortsätta med även efter valet. Tack
submitted by mincoder to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.05.06 08:38 Neguse [Seriös] Hur är den svenska tandvården inte klassad som bedrägeri?

Den här tråden är riktad mot de som kan ge mig riktiga svar.
Gång på gång blir jag förvånad över den svenska tandvården och deras vansinniga priser. De senaste tio åren har jag besökt flera olika tandkliniker, varje gång har det dykt upp avgifter jag inte godkänt. Här är några exempel (Ny klinik i varje exempel):
Besök 1:
Jag har slarvat och har en början till ett hål, de vill göra en lätt lagning och frågar om jag vill ha bedövning. Jag säger ja, men efter 20 minuter så har den inte tagit. De frågar om jag vill ha en extra dos, jag frågar vad det kostar. Inget extra, jag säger ja. De ger mig en dos till och den tar. De lagar. Lagning: 1200 kr Extra bedövning: 800 kr När jag ifrågasatte de 800 och att tandläkaren sa att det inte kostade extra så svarade receptionisten att det visst kostar extra, om jag inte betalar så kommer de ringa polisen. Som skrämd nybliven tjugoåring betalar jag.
Besök 2:
Inga hål, men var försiktig med läsk, emaljen är ömtålig där, där och där. Tandläkaren kommer in och tittar, säger exakt samma sak. Använd pro-emalj tandkräm Tandhygienist: 500 kr Tandvårdskonsultation: 800 kr Jag opponerade mig mot det sista, då det kändes som jag betalar mer än dubbelt för exakt samma sak. De säger att de kan fakturera mig istället men hade någon absurd dröjsmålsränta för varje vecka/månad jag inte betalade, tills det skickas till inkasso.
Besök 3:
Inga hål, fin emalj, inga tandköttsfickor, tandhygienisten säger att allt ser jättebra ut, fin emalj, blah blah.
TH: "Tandläkaren säger att han vill titta lite också." Han kommer in. Tittar på mina tänder i fem minuter och säger att allt ser friskt ut.
TL: "Använder du tandtråd?"
Jag: "Ja, om inte dagligen så minst tre gånger i veckan."
TL: "Jättebra, var extra noga med hörntänderna. Så här." Han kör med tandtråd på mig, jag märker ingen skillnad från hur jag gör i vanliga fall. "Det skulle fungera bättre med mellanrumsborste, går att köpa på apoteket, använd den här färgen." Tandhygienist: 750 kr Tandvårdskonsultation: 950 kr Den här gången orkade jag inte ta upp det med dem och bara gick.
Jag är självklart inte emot att tandläkare, hygienister och all personal runtom ska få lön för deras kunnande och långa utbildning, men kom i-fucking-gen.
 1. Kan någon ge mig en rationell förklaring till varför en tandläkare som ger mig samma råd som tandhygienisten och som endast är i rummet i fem minuter kan kosta mer än tandhygienisten som jobbar med min käft i en halvtimme samt vad jag ser sköter all dokumentation och registrering inklusive allt vad tandläkaren säger? Jag säger inte att tandläkaren inte ska få betalt.
 2. Tredje exemplet är det som gör mig mest irriterad, varför fan ska jag betala 950 spänn för något jag redan vet med det lilla extra "Testa mellanrumsborste också."?
 3. Varför är inte tandvården täckt av högkostnadsskyddet?
 4. Släkting behövde byta ut samtliga tänder i ena käken, med försäkring skulle det ha gått på ca 120.000 kr i Sverige. En veckas semester i Polen på ett trestjärnigt hotell, tandläkarbesök (ca 8 timmar utspritt över veckan), mat- och nöjespengar, taxiresor varje dag, ett par års garanti samt gratis check-up efter ett år: 35.000 kr Personen kommer hem med helt fantastiskt snygga tänder, inga begränsningar vad som gick att äta och de satt som berget. Visst, Polen är billigare än Sverige, men hur kan det kosta nästan fyra gånger så mycket i Sverige endast för tandläkarbesöket?
submitted by Neguse to sweden [link] [comments]


2020.05.01 23:54 mincoder VPK och SAPs gemensamma första maj

Ett av de största förstamaj tåg har idag inträffat. VPK och SAP i Stockholm har samlats för en gemensam demonstration och tåg. Folkmassan får knappt plats i Stockholms gator och budskapet från folket är tydligt. Sveriga ska åt vänster! Man samlas tillslut vid kungsträdgården för tal av VPKs och SAPs partiledare. För ut är VPKs partiledare theOddLeftist:
Kamrater! Det glädjer mig att se så många av er här idag! Det är underbart att se så många människor som vill demonstrera med oss, på vår dag! För det är precis vad första maj är. Det är vår dag, och ingen kan ta den ifrån oss. För många är första maj ännu en röd dag i mängden, men vi vet att det här inte är en vanlig röd dag. Det är vår röda dag.
En dag att minnas, minnas alla som har fört vår kamp framåt. De som har stupat, och de som står här idag. En dag att minnas alla vår vinster. Åtta timmars arbetsdag, för att ge ett exempel. Idag tänker vi lite extra på våra förfäder, utan dem hade vi inte stått där vi står. En dag av hopp. Hopp över framtiden. Hoppet att vi en gång ska leva i ett samhälle fritt från förtryck. Drömmen om socialismen. Om ett jämlikt samhälle. Om jag ska citera en kontroversiell artist, Dan Berglund, “Vi drömde oss en framtid så jämlik och så skön Vi drömde men försov oss och fick avdrag på vår lön”. En dag av kamp. Det är idag vi visar oss. Vi färgar Sveriges gator röda. Vi visar att vi är många. Många som står upp för kommunismen, socialismen, feminismen, jämlikhet och för friheten. Men idag är inte den enda dagen vi gör det. Det är varje dag. Vi vet att kampen inte består av att visa oss en dag i veckan, och sen tyst på sin höjd dela ett twitterinlägg där det står “Jag hatar inte måndagar, jag hatar kapitalismen”. Tvärtom, det är i det vardagliga livet vi gör skillnad. På arbetsplatsen, i skolan, i fotbollsklubben, i lokalområdet. Det är där vi behövs, och det är där vi kan förändra saker och ting.
Kamrater
Sverige står idag inför stora utmaningar. Högern växer sig allt starkare i samhället och i opinionen. Det är vår uppgift som socialister, och kommunister, att stå upp mot dem. Tillsammans är vi starka. I tider som denna måste vi stå upp tillsammans, och visa enighet. Det här är på allvar. Det är val snart. Det här valet kommer att bli ett vägval för Sverige. Ska vi fortsätta på den vänsterinriktning som har drivits i Sverige, eller ska högern ta makten, och rasera allt vi har byggt upp. Prata med era kollegor, era grannar, med folk ni träffar på gatan. Prata politik med dem. Förklara vad som kommer hända om Samverkanspartierna får makten, eller värst av allt, om KS kommer till makten.
Jag skulle vilja avsluta mitt tal med att belysa vad som händer i Småland just nu. Det är självklart beklagligt, och jag hoppas att situationen inte förvärras. Däremot är det här inte en ursäkt att stärka statens makt och ge polisen och militären ökade befogenheter, det är inte rätt väg att gå.
Kamrater
Kampen fortsätter, varje dag, hela tiden. Jag lämnar nu över ordet till Sverige statsminister, kamrat Milaw!
Sedan så håller Milaw från Socialdemokraterna tal:
Jag är hedrad av att kamrat theOddleftist kallar mig kamrat.
sjungande "Första maj, första maj, varje sliten kavaj, blir en mantel av strålande ljus..." Jag skulle kunna fortsätta. Men jag tror inte ni orkar med. Idag så samlas vi, Svenskar från norr till söder samlas. Vi samlas för att fira första maj. Första maj är arbetarnas dag, första maj är VÄNSTERNS dag. Första maj firas i minne av haymarket affären. Då arbetare sköts till döds av polisen i en demonstration för 8 timmars arbetsdag. Vi fortsätter traditionen av demonstrationer för vänsterpolitik, men jag tror vi lämnar skjutandet bakom oss.
Som tidigare nämnt så står Sverige inför stora utmaningar, och tillskillnad från de på högerkanten så tänker vi Socialdemokrater bemöta dessa problem på allvar. Vi går in i lågkonjunktur, då måste vi satsa! Det är därför vi investerar i välfärden, det är därför vi bygger hus, det är därför vi bygger upp det Svenska samhället. Vi har inte råd med en högerorienterad nedskärningspolitik, Sverige har inte RÅD!
Socialdemokraterna har snart suttit ut två mandatperioder vid makten. Och vad, tillsammans med VPK har vi lyckats med? Jo! Vi har lyckats driva igenom skydd för klimatet. Vi har lyckats driva igenom mer och mer resurser för en starkare välfärd. Vi har gjort stora och nödvändiga reformer i Svensk skola och vi har arbetat för att bryta segregationen. Vi levererar det högern inte gör. Vi bygger Sverige! Och vi SKA fortsätta med det! Sverige kommer stå inför ett vägval. Mellan en politik som inte fungerar, och vänstern. Mellan en politisk som skapar segregation, kriminalitet och som slår sönder samhällssolidariteten och en politik som bygger gemenskap, skapar solidaritet och bygger upp det Svenska folkhemmet!
I framtiden så kommer vi behöva göra en omfattande vård reform. Det står fortfarande på agendan. Vi måste satsa mer på vården och vi måste bli av med det nuvarande regionsystemet. Regionsystemet skapar division och det skapar segregering i Svensk vård. Var du än bor i Sverige, varesig det är i Lycksele eller Karlskrona så ska du ha samma möjlighet till vård. Det är en självklarhet.
Vi måste också stoppa vinstjakten i offentlig sektor. Är det verkligen rimligt med de enorma vinstuttag som görs? Ska inte elevernas pengar gå till elever istället för till riskkapitalister? Ska inte patienters pengar gå till patienter istället för till multimiljonären? Välfärdens pengar ska gå till välfärd.
Jag vill i avslutande skede prata om Småland. Småland är en fantastisk plats. Jag har själv varit i Småland många gånger. En av mina favoritminnen är när jag som SSU:are åkte ner i en kampanjbuss till Ljungby för att knacka dörrar. Min farmor kommer från Huskvarna. Vi ska hålla ihop. Alla ska känna sig trygga. Det ska vara ordning och reda. Våra myndigheter arbetar stenhårt för att allt ska komma till rätta och jag är stolt över deras arbete. Regeringen arbetar stenhårt för att Smålänningar ska vara trygga i tumultens tid. Jag hoppas att APNDs representanter tar sitt ansvar, lever upp till demokratins ideal, och ber de våldsamma delarna av sin svans att sluta göra det dom gör. Småland ska vara tryggt i en ny tid.
Kamrater, jag har så himla mycket jag vill säga till er. Det är så himla mycket som måste sägas. Men tyvärr har vi inte oändligt med tid. Men jag vill sammanfatta. För vi står inför ett nytt decennium. Samhället ska vara starkt, solidariteten ska vara stark, folkhemmet ska vara starkt. Detta är ledorden vi tar med oss i det nya decenniet. Kom ihåg dom! Tack.
Arrangemanget avslutas med internationalen.
submitted by mincoder to ModellMedia [link] [comments]


2020.04.11 13:57 XenonDown Svenska tidningar med podcast eller microcast på svenska eller engelska

Här följer en översikt av svenska tidiningar och tidskrifter som också har en en podcast / microcast på engelska eller svenska.
Här en min microcast om Sverige som exempel: https://ykyz.com/c/microcast?username=thatbeardedswede
Är du journalist kan du kanske ha en vid sidan om ditt vanliga jobb?
Är det något ni undrar skicka ett pm eller mail: [email protected] Kom gärna med tips på podcast!
Ni som undrar över microcast kan läsa mer här:
https://www.reddit.com/JobbaOnlineSverige/comments/fu5e39/podcasting_sverige_starta_en_podcast_microcast/
Aftonbladet Podcast
Arbetarbladet
Barometern
Blekinge Läns tidning
Borås Tidning
Borlänge Tidning
Dagen.se
Dagens Industri
Dagens Nyheter
Dagens Samhälle
DalaDemokraten
Dalarnas Tidningar
Elfsborgs Läns Allehanda
EnköpingsPosten
Eskilstuna Kuriren
Expressen
Falukuriren
Folket Eskilstuna
Gävle Dagblad
GöteborgsPosten
HallandsNyheter
Hallands Posten
Hela Gotland
Helsingborgs Dagblad
Hudiksvalls Tidning
Hällekis Kuriren
Jönköpingsnytt
Jönköpings-Posten
KatrineholmsKuriren
Kristianstadsbladet
Kvällsposten
Ljusdals-Posten
Ljusnan i Hälsingland
Länstidningen i Jämtland
Länstidningen i Södertälje
Metro
Motala Vadstena Tidning
Nerikes Allehanda
Norra Västerbotten
NorrbottensKuriren
Norrköpings Tidningar
Norrtelje Tidning
NSD
NynäshamnsPosten
Nya Wermlands Tidningen
Oskarshamns-Tidningen Barometern
Piteå Tidning
Sala Allehanda
Skaraborgs Allehanda
Skånska dagbladet
SmålandsPosten
Sundsvalls Tidning
Sundsvalls Dagblad
Svenska Dagbladet
SydÖstran
Sydsvenska Dagbladet
Södermanlands Nyheter
Tidningen Ångermanland
Trelleborgs Allehanda
Trollhättans Tidning
Ulricehamns Tidning
Uppsala Nya Tidning
Vestmanlands Läns Tidning
Vimmerby Tidning
Värmlands Folkblad
Västerbottens Folkblad
Västerbottens Kuriren
Västerviks Tidningen
Ystads Allehanda
ÖlandsBladet
Örnsköldsviks Allehanda
ÖstersundsPosten
Östgöta Correspondenten
Östra Småland
Computer Sweden
Datormagazin
InternetWorld
Macworld
Mikrodatorn
PC Hemma
PC för Alla
Affärsvärlden
DI
Entreprenör
SvD Näringsliv
Time Magazine
Veckans Affärer
Fast Company
IT24
Mashable
Wired News
Amelia
Chic
Cosmopolitan
Damernas Värld
Elle
Nöjesguiden
Posh24
Svensk Dam
Veckorevyn
Vogue
Illustrerad Vetenskap
Ljud & Bild
Ny Teknik
Techworld
Gourmet
Matklubben
Tasteline
Allt Om Trädgård
Fiske För Alla
Fiskejournalen
National Geographic
Blandade tidningar
ETC Nättidning
HILFE Magazine
Resumé
Råd & Rön
submitted by XenonDown to JobbaOnlineSverige [link] [comments]


2020.03.02 14:10 mincoder Dörrknackning i Göteborg del 2

I denna dörrknackning så följer vi SSU:aren Javid Dohanson och hans dörrknackning i Hovås. Han knackar på en röd villa varpå en medelålders man stiger ut. Dörrknackningen spelas också in och publiceras på Socialdemokraternas Facebook sida med mannens tillåtelse.
Javid
Medelålders mannen
Hej! Mitt namn är Javid. Jag är från Socialdemokraterna. Jag undrar ifall du skulle fundera på att bli medlem i vårt parti?

Jaha du. Där ser man. Nja, jag har ju röstat på Moderaterna, SD eller KLP hela livet. Har aldrig varit vänster. Varför skulle jag ändra mig?

Får man fråga varför du är höger?

Ha! Måste vara ärlig att det ligger lite i blodet. Föräldrarna var höger, jag växte upp här i Hovås som är väldigt blått. Jag helt enkelt fick med mig det. Men jag skulle ändå säga att jag är Moderat idag för att jag tror att människor ska kunna behålla en sån stor del av sin lön som möjligt.

Okej. Men tycker inte du att staten borde ta ansvar för vissa saker? Till exempel skola och sjukvård?

Jag är väl okej med hur det ligger till nu. Men jag tycker man skulle kunna till exempel avskaffa arbetsförmedlingen. När Moderaterna gjorde det förrförra mandatperioden blev jag väldigt glad.

Tycker du inte att vi borde investera mer i skolan och vården? Genom att investera i skolan så får vi bättre utbildade Svenskar, vilket kommer att leda till en bättre ekonomisk utveckling i landet. Samma sak med vården, det går inte att bygga en stark ekonomi i ett land där befolkningen har dålig hälsa. Sen, när det kommer till Arbetsförmedlingen, 150 000 jobb var beroende på arbetsförmedlingen på något sätt. Hur tror du att Sverige skulle påverkas av att förlora 150 000 människor i jobb?

Jo. Men 80 miljarder för en hemsida att matcha jobb med är lite mycket.

Att matcha arbetskraft med arbetsgivare är inte det enda arbetsförmedlingen gör. Arbetsförmedlingen hanterar a-kassa och etableringsstöd. Arbetsförmedlingen subventionerar arbetskraft. Arbetsförmedlingen hjälper också till med kompetensutveckling. Arbetsförmedlingen är en stor och extremt viktig myndighet för Svensk arbetsmarknad.

Det visste jag faktiskt inte. Hmm... Du har gett mig mycket att tänka på. Men vad med skatter då. Varför ska de som tjänar mer behöva betala mer i skatt? Det är faktiskt rätt orättvist.

På grund av att det är en nödvändighet. Skulle en person som tjänar 25 000 betala samma skattesats som någon som tjänar 100 000 så skulle de inte ha råd med nödvändigheter. En person som tjänar 100 000 kan ändå leva väldigt bekvämt. Det handlar om att bygga ett skattesystem som fungerar optimalt.

Faktiskt, du har rätt. Vet du vad, jag ska nog faktiskt bli medlem.

Det vore toppen. Om du vill bli engagerad så har vi ett möte för nya på Folketshus imorgon 18:00

Kanske kommer! Ha det så bra!
submitted by mincoder to ModellMedia [link] [comments]


2020.02.29 12:47 Fintrent storstädning Tips: Bäst och specialiserad ugnsrengöring

storstädning Tips: Bäst och specialiserad ugnsrengöring

https://preview.redd.it/7bgf8wucpuj41.jpg?width=900&format=pjpg&auto=webp&s=849dbc18143db8d63ed97f033f04027fd2d80789
Har spisen förlora sin glans? Du behöver det valeted och rack återställas tillbaka till ett fläckfritt tillstånd? Inga problem, är Fintrent här för att hjälpa dig. Boka vår omfattande ugn städning och lämna resten till den hyllade professionella i Stockholm och Uppsala. Låt oss veta vad som är den typ av spisen i köket och när du vill ha det professionellt valeted. Från inhemska kunder till små och stora företag i hela Stockholm och Uppsala. Våra storstädning är den perfekta lösningen för det breda utbudet av lokaler: pubar, restauranger, hotell, vandrar hemstädning uppsala, skolor, sovsalar, privata och mer.
Varför välja Fintrent ugnsrengöringsmedel?
· Snabb, prisvärd ugn rengörings erbjudanden, och resultaten är lysande;
· Måltider kommer inte att ha smak av rökig, brända fett;
· Du kommer att förlänga livslängden på spisen om du använder professionell ugn rengöring minst två gånger per år;
· Brand olyckor är mindre benägna att hända när apparaten är fläckfritt;
· De specialiserade ugnsrengöringsmedel använder är specialiserade icke-frätande rengöringsmedel;
· Apparaten kommer att vara klar för användning direkt.
Den Fintrent ugnsrengöring steg för steg:
· Tjänsten börjar med en gratis kontroll av apparaten;
· Teknikerna se till att allt fungerar innan valeting ugnen;
· Området runt spisen är täckt med skyddande ark för att förhindra stänk från att spridas runt;
· Ugnen renare demonterar alla löstagbara delar av ugnen och doppar dem i en tank med en speciell avfettningslösning;
· Medan delarna blötläggning djupt, teknikern skrapar försiktigt bort ackumulerade fett och smuts;
· Då spisen renare skrapar lossa smuts från alla demonterade delar;
· Slutligen, när alla delar av ugnen är helt rena och torra, teknikern monterar ditt kök apparaten och polerar det till perfektion. Det bästa är att du kan börja laga direkt.
Vad kan ingå i ugnen valeting tjänst?
Ytterligare apparater städtjänster som kan ingå som en del av din ugn valeting + typer och modeller av spisar som vi rent: Alla typer av ugnar och värmelagrings range spisar: enkla och dubbla ugnar, enda bred ugnar, 90cm och 100 cm huvudområden ; Olika märken av värmelagrings range spisar: AGA, Rayburn, Stanley, Neff, Whirlpool och mycket mer. Verktyg och löstagbara delar: brickor, ställningar, paneler, fläktar, ljus skydd, kontroll knoppar och extraktorer filter. Andra köksapparater: kylar, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, mikrovågsugnar, keramikhäll, gashällar, mätområde och olika typer och modeller av utsugningsfläktar.
· Kyl / frys rengöring - Bli av dålig lukt och högen med vår specialiserade kylskåp städning. Teknikerna kommer att torka ditt kylskåp fläckfritt både inom och utanför. Alla löstagbara delar kommer att noggrant sanerad också.
· Extractor rengöring - Förhindra brandrisker i köket med en vanlig fläktkåpa rengöring. Teknikerna vi arbetar med kommer att använda milda avfettningsmedel för att lösa uppbyggnads oljiga ångor från utsug. Filtren och andra flyttstädning uppsala delar kommer läggas i blöt i doppningskaret och rengöras noggrant.
· Diskmaskin / tvättmaskin sanitizing - disk- och tvättmaskiner kräver regelbundet underhåll för att fungera korrekt. Experterna kommer att tvätta filtret i apparaten och torka av tätningen och tvål låda fläckfritt.
Du kan få vår ugnsrengöring som en bonus när du bokar vårt omfattande änden av hyresrätt städning, som kommer med en nöjd kund garanti. Du kan kombinera det med mattor, matta torr behandling eller varmvatten tvätt, storstädning stockholm, regelbunden och engångs hushållning eller någon annan av våra specialiserade tjänster och dra nytta av våra exklusiva rabatter, medlemskap och kombinationserbjudanden. För mer information, se vår hemsida.

https://preview.redd.it/x6248laepuj41.jpg?width=900&format=pjpg&auto=webp&s=94a837d7b4befb775a04dbd06fa8358e27580594
Fintrent erbjuder även professionell grill rengöring.
Om du har haft en hektisk sommar på grillen med vänner, eller om du är på väg att få en sådan, då du bättre kontrollera grillen först. Många människor inte uppmärksamma rengöra sina grillar på rätt sätt, och ofta gånger maten har en bitter rökig smak. Att smaken kommer från de brända fett uppbyggnader på din grill. Inte förstöra din grill och uppmaning till proffs! Ring oss och låt de professionella BBQ städare i Stockholm och Uppsala tar hand om det smutsiga jobbet åt dig. Experterna vi arbetar med att demontera alla löstagbara delar av din grill och blöta dem i ett dopp tank. Medan delar blöt, kommer de professionella spis städare skrapa bort matrester från kroppen av grillen. Då specialister kommer skrubba fett av alla indränkta delar och sätta enheten ihop. I slutet,
Dragen av Fintrent ugnsrengöring
· Eliminera risken för bränder och fungerar
· Förlänga livet på spisen
· Förbättra din kulinarisk upplevelse och livsmedelskvalitet
· Dip Tank reningsteknik
· Specialiserade rengöringsmedel ingår i priset
. kontorsstädning uppsala Måste jag oroa ugnsrengöringsmedel rök efter.

https://preview.redd.it/x4z8vvnfpuj41.jpg?width=900&format=pjpg&auto=webp&s=913c4c3590ea5546f1d1120e1a4e1f569e7a14e7
VANLIGA FRÅGOR
Fråga: Måste jag oroa ugnsrengöringsmedel rök efter rengöring? Vad gör professionella ugnsrengöringsmedel använda?
A: Nej, det gör du inte. Avfettningen rengöringsmedel vi arbetar med är speciell. De är helt icke-frätande och giftfri, graviditet säkra rengöringsmedel.
F: Hur lång tid efter det att ugnen rengöring måste jag vänta innan jag kan laga mat?
A: Du kan börja laga direkt efter jobbet. Vi rekommenderar dock att du låter ugnen arbete tömmas i 15 minuter. På så sätt kommer varje fukt avdunsta.
F: Hur lång tid tar det att professionellt rengöra en ugn?
A: valeting en standard enda ugn tar ungefär en timme. Men det beror på tillståndet hos apparaten. Så kommer teknikern ge dig råd om den tid han behöver när han är på plats.
F: Kan du rena självrengörande ugnar?
A: Ja, vi kan. Självrengörande ugnar kräver också underhåll då och då. Till exempel, ibland fett och smuts ackumuleras bakom liners och tekniker kommer att se till att ta bort dem. De självrengörande paneler kan inte behandlas med kemikalier eller skrapas eftersom de kan skadas.
F: Kan du rengör mellan glaspaneler ugnsluckan?
A: Ja, men bara om panelerna kan demonteras.
Q: Hur många gånger måste jag ha min i ugn professionellt rengöras under året?
A: Det beror på hur ofta du använder den och hur smutsig det blir. Standarden är minst två gånger om året eller en gång på varje halvår. Men vi rekommenderar att göra det oftare.
Fråga: Om dina tekniker göra en enda röra, kommer de att städa efter sig?
A: Städare vi arbetar med ta extra hand om det område där de arbetar. De bär alltid skoöverdrag och placera skyddsplåtar för att undvika stänker från spisen för att sprida runt. Men om någon röra händer, kommer de att rengöra det säkert.
submitted by Fintrent to u/Fintrent [link] [comments]


2020.02.27 07:58 Fintrent Hur man packar köksapparater inför en flytt?

Hur man packar köksapparater inför en flytt?
Be 10 olika flyttbolag att säga vilken hushållsartikel som de tycker är den svåraste att packa och flytta, och du kommer antagligen att få 10 olika svar. Förståeligt vis bör du inte vara för förvånad över att hitta biljardbord, pianon, badtunnor, värdeskåp, breda sängar, såväl som växter, husdjur (hundar och katter) och barn bland de möjliga svaren. Intressant nog, trots att stora köksapparater kan utgöra en logistisk utmaning för inför en flytt, så är det inte så troligt att du hör ordet kylskåp, tvättmaskin eller spis. Med tanke på att flytt omständigheterna kan vara ganska luriga ibland. Lär dig det bästa sättet att packa köksapparater och läs några beprövade råd om hur du flyttar stora apparater på ett säkert sätt.

https://preview.redd.it/n3cak89qzej41.jpg?width=900&format=pjpg&auto=webp&s=89e40874c7dd64cfe0f027de575558fd00a73b15
Ska du packa och flytta dina större apparater?
Innan vi går vidare och förklarar i detalj det bästa sättet att packa dina hushållsapparater inför flytten, och senare ge dig några praktiska tips för att flytta apparater enkelt och säkert. Låt oss hjälpa dig att avgöra om du ska packa och/eller flytta dina storstädning stockholm apparater överhuvudtaget.
Kom ihåg att beslutet att ta med dig hushållsapparater och / eller lämna kvar några av dem bör tas efter ett noggrant övervägande av de omständigheter som gäller just din flytt. Innan ett så bra beslut som möjligt kan fattas, måste du vara medveten om vad du kommer att vinna och vad du kommer att förlora i och med vilket beslut du tar.
Säg ”Ja"
Överväg att flytta en stor eller liten hushållsapparat till ditt nya hem om någon eller de flesta av följande scenarier före flytt verkar stämma in på dig:
Du har precis köpt en hushållsapparat och du gillar hur den passar in i din köksinredning eller det rum som det för närvarande är installerat i.
En apparat fungerar toppen och har bevisat sig att den är både praktisk och bekväm.
Tillverkarens garanti för en stor eller liten köksapparat ännu inte har gått ut.
Du har inte en nyare eller bättre apparat av samma typ i ditt nya hem.
Köpeavtalet eller hyreskontraktet för det hem du ska flytta ifrån tvingar dig inte att lämna apparaterna kvar.
Säger ”Nej"
Du behöver egentligen inte oroa dig för hur du packar köksapparater eller ens hur du flyttar större apparater om någon av följande scenarier är giltiga för din köksutrustning:
 1. Om en apparat är ganska gammal, för föråldrad, har tekniska problem eller värre - den är bara trasig, bör du bara spara värdefull packningstid och ännu mer värdefulla flyttkostnader genom att bara lämna den bakom / läs vidare för att lära dig vad som "lämnar bakom " kan betyda/.
 2. Huset eller lägenheten du flyttar till är utrustad med en mycket bättre och nyare apparat av samma sort.
 3. Storleken eller designen på en stor köksapparat passar inte eller matchar designen i ditt nya hems kök.
 4. Köpeavtalet eller hyreskontraktet för det hemstädning uppsala du ska lämna kräver att du inte tar en specifik apparat med dig.
Ditt informerade beslut att inte packa en apparat och flytta den till ditt nya hem kan innebära att du förväntas göra en av följande fyra saker:
· Du gör ingenting - den stora hushållsmaskinen stannar exakt där den är och ska användas av de nya ägarna eller hyresgästerna.
· Du försöker sälja den antingen på en lönsam flyttförsäljning eller online.
· Du ger bort den till en vän, en familjemedlem eller donerar den till en välgörenhetsorganisation.
· Du slänger den genom att ta den till ett speciellt återvinningscenter som accepterar hushållsapparater.

https://preview.redd.it/h729hvjrzej41.jpg?width=900&format=pjpg&auto=webp&s=4d20a4c009afdd7a53ddf83f2dcea29ddf93fcf3
Vad du ska göra innan du packar och flyttar köksapparater
Innan du kan börja med att packa ner och flytta dina apparater finns det ett par förberedelsesteg som du bör ta för att undvika potentiella packningsproblem och eventuella egendomsskador medan du flyttar de tunga apparaterna ut ur ditt hem.
Förberedelsesteg 1: Få korrekt förpackningsmaterial och rörlig utrustning
Innan vi pratar om vilka förpackningsmaterial och flyttutrustning du kommer att behöva för att flytta stora apparater ur ditt hem, lasta / lossa dem på en flyttbil och sedan rulla dem i din nya bostad, låt oss bara varna dig för att hela flytten enkelt kan visa sig bli mer än du kan hantera med några få oerfarna vänner.
Saken är den att om du inte har någon tidigare erfarenhet av att skydda och speciellt transportera skrymmande och tunga köksapparater, kan säkerheten i flytten och troligen bli mycket omfattande. Läs nedan för att få en bättre uppfattning hur du själv kan ta dig an denna tuffa uppgift, eller om att anställa erfarna yrkesmän för att få jobbet snabbare och säkrare är det smartare valet, som det ofta är under omständigheterna i en flytt.
Så, vilket förpackningsmaterial och flyttutrustning behöver du för att packa och flytta dina större apparater?
· Förpackningspapper. Det är riktigt praktiskt när du packar små apparater eller när du skyddar mindre delar av stora köksapparater.
· Bubbelplast. Se till att du köper minst en hel rulle med det universellt kända skyddet av luftfyllda bubblor.
· Möbel filtar. Dessa stora skyddsfiltar erbjuder en enastående skyddsnivå för dina stora apparater när de ska transporteras. Du kan köpa eller hyra dem från din lokala flyttfirma uppsala, eller så kan du så småningom ersätta dem med vanliga filtar om du inte har råd med äkta flytt filtar.
· En vagn Även känd som en flyttvagn, kommer att vara nödvändig för dig när du ska packa och flytta köksapparater utan att skada ditt hem, apparaten eller dig själv. Överväg att hyra en vagn från din lokala flyttfirma eller till och med köpa en från en verktygsbutik om du tenderar att flytta ofta.
· Remmar. Du behöver flyttaremmar eller ett betydande långt rep för att lyfta en tung apparat tills vagnen skjuts under den och för att säkra den väl på vagnen under själva flytten.
· Packtejp. Du kommer att behöva minst ett par rullar av högkvalitativ förpackningstejp för att hålla allt på plats -tex dörrar från att öppnas under transport, filtar från att lossna, nät kablar från att dingla omkring och så vidare.

https://preview.redd.it/2bgcysfszej41.jpg?width=900&format=pjpg&auto=webp&s=1c422fa2790c267a5405969c85577debedfa39da
Förberedelsesteg 2: Skydda din egendom mot skada
Förutom att hålla dig själv säker och din hushållsutrustning intakt, att flytta köksapparater utan att skada golv, väggar eller dörrar är också en topp prioritet. Att flytta redan är dyrt som det är, så du skulle inte bli så glad om du kommer att behöva betala extra för eventuella reparationsarbeten.
Oavsett typ av golv i ditt nuvarande hem (trä, vinyl, kakel) måste du skydda det på det bästa sätt du kan. Placera stora bitar av tjock kartong eller slitstarkt polyetenbelägg längs utgången för att vara på den säkra sidan. De tjocka flyttfiltarna lindade runt dina köksapparater bör dämpa all oönskad kontakt med väggar och dörrar / dörrkarmar, men om det finns några riktigt trånga hörn i ditt hus eller lägenhet, placera extra skydd direkt över de platserna också.
Hur man packar stora apparater för att flytta
När beslutet att flytta dina köksapparater har fattats, ska du ha gått vidare för att skaffa dig nödvändigt förpackningsmaterial och flyttutrustning för korrekt skydda ditt hem mot skador. Nästa steg för att flytta apparater på rätt sätt är att ordentligt packa dem för säker transport.
Här är de bästa sätten att packa köksapparater punktade i logiska följande steg.
Frys
· Koppla ur frysen minst 48 timmar innan flyttdagen (helst mer) och låt den avfrosta helt efter att du tagit ut alla livsmedel som fanns kvar i den.
· Ta bort alla ömtåliga inre delar som ägg fack, hyllor, avdelare etc. och packa dem separat. Rengöring av de avtagbara delarna i ditt kylskåp är valfritt eftersom du måste göra det igen vid ankomst till ditt nya hem.
· Rengör insidan av kylen och låt den torka helt.
· På flyttdagen ska du säkra kylluckan med tejp för att hålla den stängd hela tiden under transporten, men se till att inte skada apparatens yta (stretchband är bättre i det här fallet än vanligt packband).
· Fäst nätsladden på baksidan av apparaten för att undvika farliga situationer.
· Linda om flera flyttfiltar längs hela kylskåpet (det exakta antalet beror på måtten på kylen eller frysen) och använd stark tejp eller rep för att hålla skyddsfiltarna på plats.
· Hur flyttar man ett kylskåp med en vagn? När ditt kylskåp är ordentligt förpackat, lasta den tunga köksapparaten på vagnen med hjälp av minst tre personer och snöra in den med rep hårt för att mobilisera den.
· Kylskåp ser robusta och nästan oförstörbara ut men den bittra sanningen är att de har ganska känsliga kyl mekanismer som lätt kan skadas. När den är säkrad på vagnen, se till att du håller ditt kylskåp så upprätt som möjligt under alla transportstadier. Luta inte köksapparaten för mycket och lägg den inte på sidorna eftersom det kan orsaka olja från kompressorenheten att strömma in i kyl mekanismen och skada den.
· När kylskåpet når ditt nya hem, koppla ur nätkabeln i minst 3 timmar så att eventuell rymd olja har tid att åka tillbaka till den plats den tillhör - kompressorn.
Tvättmaskin (diskmaskin, torktumlare)
· Koppla bort tvättmaskinen från strömmen och stäng av vattenförsörjningen.
· Koppla ur och dränera alla vattenslangar. Se också till att inget kvarvarande vatten finns kvar i den stora apparaten antingen genom att lufttorka eller torka av med en mjuk trasa.
· Tejpa nätsladden och alla slangar som du inte har tagit bort från maskinen på baksidan av apparaten. Kom ihåg att som du snubblar på en lös sladd eller slang är en risk när du packar ner och flyttar din tvättmaskin.

https://preview.redd.it/k4rn44ptzej41.jpg?width=900&format=pjpg&auto=webp&s=f3c086c8e5d0e3a97709b74538efdb033d503765
· Stäng dörren till din tvättmaskin ordentligt.
· Om din tvättmaskin har ett filter kan du lika gärna rengöra den nu för att spara tid efter flytten.
· Lyckligtvis är tvättmaskiner och torktumlare mycket mer motståndskraftiga än kylskåp men de har också en känslig plats - trumman. Det är viktigt att trumman inte rör sig under transporten och man måste mobilisera den vanligtvis av ett par specialiserade transportstänger. Om du inte vet hur du ska mobilisera trumman på din tvättmaskin, konsultera bruksanvisningen eller ring tillverkaren av apparaten.
· Linda flyttfiltar längs hela tvättmaskinen / torktumlaren och tejpa dem på plats.
· Hur flyttar man en tvättmaskin med en vagn? Med hjälp av minst tre andra personer, lasta den tunga köksapparaten på vagnen försiktigt och spänn fast den med flyttremmar eller kontorsstädning stockholm rep för att undvika att den rör sig.
· När du kommer till din nya bostad, glöm inte att ta bort transportstavarna i trumman innan du sätter på din tvättmaskin.
Spis
· Om du äger en gasspis är det rekommenderar vi starkt att du ringer en kvalificerad tekniker för att komma hem till dig för att koppla bort gasledningen ordentligt.
· Minimera eventuella chanser att snubbla genom att tejpa nätsladden på baksidan av din spis.
· Ta bort, rengör och packa separat alla borttagbara delar inuti din spis.
· Placera lager med bubbelplast över alla till synes sköra och utskjutande delar i din köksapparat, till exempel glasskivor och spisvred.
· Flyttfiltar kommer ännu en gång att visa sig vara det bästa skyddet när du packar köksapparater. Packa in och tejpa de tjocka filtarna runt din spis för att minimera eventuella transportskador och skador på din egendom.
· Vikten på en matlagningsenhet kan vara häpnadsväckande tung, så var extra försiktig när du lastar apparaten på vagnen och senare medan du rullar ut den till flyttbilen.
· När du kommer fram till ditt nya hem, hyr en kvalificerad tekniker för att återansluta köksapparaten till gasförsörjningen, om lämpligt i ditt fall.
Hur packar man små köksapparater inför en flytt
Att packa små köksapparater inför en flytt är mycket lättare och säkrare än att ta itu med deras tunga och skrymmande kamrater. I allmänhet, när du packar mikrovågsugnar, brödrostar, kaffebryggare, shakers, mixers, juicepressar, eller någon annan typ av matberedare som finns i ditt kök, ta fördel av de 7 bästa strategierna när du packar små apparater:
 1. Se till att dina små köksapparater är 100% torra och rena innan du packar ner dem för en flytt.
 2. Ta bort alla avtagbara delar från dina små apparater och packa dem separat men i samma flyttlåda som huvuddelen.

https://preview.redd.it/tzn5pnzuzej41.jpg?width=900&format=pjpg&auto=webp&s=56609144ffbe24977e401d69d67038ae70eed36a
 1. Va inte snål med ytterligare bubbelplast och förpackningspapper när du skyddar extra bräckliga och sköra komponenter i en liten apparat.
 2. Försök alltid använda originalförpackningen för hushållsapparater eftersom de ger det bästa övergripande skyddet under transporten. Om du inte behåller de ursprungliga förpackningarna, så hitta förpackningar i liknande storlekar.
 3. För att undvika flyttaskador, placera de tyngre komponenterna i en köksapparat i botten och lägg sedan de lättare på toppen.
 4. Fyll i eventuellt återstående utrymme i lådorna med skrynkligt förpackningspapper eller till och med tidningspapper för att mobilisera de små köksapparaterna som är packade inuti.
 5. Placera användarmanualen för varje liten apparat i motsvarande låda för att spara tid när du sätter tillbaka utrustningen efter flytten.
En sak du måste tänka på när du överväger dina alternativ är att det är skillnad mellan att packa ner saker och att flytta en soffa, och att skydda och rulla ut ett kylskåp. Medan den första uppgiften inte alls är en enkel uppgift, kan till exempel beslutet att flytta ett kylskåp enkelt visa sig vara allvarligt för ditt kylskåp / som förklarats ovan /, vilket är skadligt för specifika delar av ditt hem eller värst av allt - smärtsamt för dig eller någon annan deltagare i flytten.
Sammanfattat är farorna med att flytta stora apparater många och är vanligtvis dolda innan de visar sig att överraska dig och då kan det bli ganska så obehagligt.
Du måste komma ihåg att flytta stora apparater ska man ta seriöst. Även om de bästa sätten att packa köksapparater som förklaras här ovan kan hjälpa dig att göra dina apparater redo att transporteras säkert och din egendom redo utan någon betydande skada överhuvudtaget, kan ingenting och ingen faktiskt garantera din säkerhet utom ett erfaret team av professionella flyttfirmor som kommer och gör det tunga och farliga jobbet åt dig.
submitted by Fintrent to u/Fintrent [link] [comments]


2020.02.23 16:20 mincoder Har Moderaterna koll på saker?

Jag och och ett dussin andra från folkbladets ledar redaktion var på Moderaternas tal i Kungsträdgården. Det partiledaren gjorde tydligt var hur han tyckte regeringen slösade pengar, däremot gav han faktiskt bara ett konkret exempel på det, 7 timmars arbetsdag inom vården.
Vi ser redan hur vården fått problem efter införandet av 7 timmars arbetsdag. De bönar ber om hjälp då de inte har tillräckligt med personal nu när regeringen sänkt arbetstimmarna.
Det får mig att undra om Moderaterna vet vad de pratar om? Och vilka källor de har? Eller ifall de bara ljuger. 7 timmars arbetsdag börjar först gälla 2025. Så antingen har Moderaterna en tidsmaskin, eller så ljuger de helt enkelt om att "vården fått problem efter införandet av 7 timmars arbetsdag". 7 timmars arbetsdag är menad att vara en fördröjd reform, för en enkel anledning. Det ska locka fler till yrket och därmed göra rekrytering enklare. Med en högre mängd människor intresserade i vårdyrken skulle inte lönerna behöva höjas lika mycket vilket skulle kunna spara pengar.
Sedan pratar Moderaterna om sina kärnfrågor, skattesänkningar och bidrag. Det är alltid en intressant diskussion. Skattesänkningar skulle minska mängden resurser i statskassan, så hur skulle Moderaterna betala för sina skattesänkningar? Om man nu går på deras uttalanden så kommer man göra det genom att sänka stödet för människor i nöd, förmodligen genom att minska försörjningsstödet. Försörjningsstödet är redan väldigt behovsprövat, det är verkligen ett sista alternativ för människor. Försörjningsstödet är stödet som håller folk borta från gatan, som gör så att de har råd att sätta mat på bordet. Försörjningsstödet är redan svårt att överleva på. Hur det här rimmar med att "skapa trygghet inom nationen" är svårt att begripa. Dessutom så bör man påpeka att bidragsberoende i Sverige är på de lägsta nivåerna på 30 år ungefär.
Moderaterna behöver tänka om och tänka rätt.
Redrick Feinfeldt
submitted by mincoder to Folkbladet [link] [comments]


2020.02.19 10:01 Fintrent Hur sparar man pengar på en Lång Distans Flytt

Att flytta i allmänhet är känt för att vara en ganska dyr utgift, är inte alla flyttar lika kostsamma, att flytta inom samma städhjälp till exempel ger dig massor av möjligheter att sänka flyttkostnaderna:

Många av dessa sparsamma flytt knep fungerar när du flyttar lokalt, även om det inte är i samma stad.
Att flytta långt är emellertid en helt annan historia- du måste packa dina ägodelar tillräckligt säkert för att de ska klara en resa på kanske flera dagar eller till och med några veckor, du kommer att behöva professionell flytthjälp och du kommer att ha få möjligheter att minska på flyttutgifterna.
Så om du vill spara pengar på din långdistans flytt måste du bekanta dig med de billigaste sätten att flytta över hela landet och städfirma stockholm göra ditt bästa för att få dem att fungera för dig .
1.Planera din flytt i tid
· Välj rätt tid att flytta
· Hitta billiga flyttfirmor
· Boka din flytt så tidigt som möjligt
· Överväg att gå samman med någon annan som ska flytta åt samma håll
2) Minska din flyttbudget
· Sortera dina saker och sälj onödiga ägodelar innan flytten
· Använd presentkort och kuponger
· Låna allt som du kan
3) Packa smart
· Ta bara med det du behöver
· Packa dina saker själv
· Få tag på billiga förpackningsmaterial
· Använd kvalitetsförpackningstillbehör för värdesaker och ömtåliga varor
· Optimera ditt utrymme och material
4) Res billigt
5) Bonustips för att spara på långdistansflyttkostnader
1) Planera din flytt smart
Det finns många viktiga saker att tänka på när du bestämmer dig för ett flyttstädning och planerar inför din flytt, men om du också tar hänsyn till vissa specifika kostnadsminskande faktorer kan du kanske spara mer pengar:
Välj rätt tid att flytta
Flexibilitet är nyckeln för att organisera en billig långväga flytt. Ju mer flexibel du är när det gäller möjliga flyttdatum och speciella krav, desto mindre pengar kommer du att spendera på din flytt.

Hitta billiga flyttfirmor
Man tror i allmänhet att det billigaste sättet att flytta till ett nytt hem är att utföra en ”gör det själv flytt.” Även om detta är sant under specifika omständigheter, är sådana flyttar praktiskt taget uteslutna när man ska flytta långa distanser. Men det betyder inte att du ska anställa den första flyttfirman du hittar:Boka dina flytt tjänster så tidigt som möjligt
Att anställa flyttfirmor i sista minuten är bland de dyraste misstag du kan göra när du ska flytta. Ju längre före din flytt du bokar ett flyttföretag, desto bättre pris kommer du att få. Så boka din valda firma så snart du har gjort ditt val för att va säker och inte känna stress och oro samt skona din plånbok.
Överväg att konsolidera din leverans
Du kommer att spara mycket pengar på din långdistansflytt om du delar flyttbil med andra kunder men du kommer att behöva överleva utan dina ägodelar ganska länge. Flyttbilen stannar flera gånger för att plocka och / eller leverera andras transporter, så resan tar längre tid och du måste kanske vänta några veckor för att få dina saker. Det behöver dock inte vara ett problem, särskilt inte om du reser till ditt nya hemstädning i din egen bil och kan ta med dig allt som du behöver tills du får dina andra saker.
2) Minska din Flyttbudhet
Att göra en effektiv flyttbudget är ett absolut måste när man planerar en långdistans flytt. När du budgeterar inför din flytt ska du ta hänsyn till alla aspekter av den kostsamma flyttprocessen och ange lämpliga ekonomiska gränser för varje specifik flytt uppgift. På detta sätt kan du avgöra om dina besparingar är tillräckliga för att täcka alla flytt kostnader och för att hålla reda på dina utgifter. Om du tycker att din flytt budget är för tight kan du ta till några smarta knep för att ge den ett betydande ekonomiskt uppsving:
Sortera dina ägodelar och sälj onödiga saker
När du organiserar dina ägodelar för att förbereda inför en flytt kommer du säkert att stöta på många saker som du inte kommer att kunna använda i ditt nya hem antingen för att de inte passar in eller för att de inte passar de klimatförhållanden i ditt nya område eller för din nya livsstil. Dessutom kommer det att finnas saker du har flera av, gamla saker och föremål som du helt enkelt inte gillar längre.
Att flytta saker du inte kommer att använda någonsin igen eller har för avsikt att byta ut mot nya eller mer praktiska modeller är definitivt inte värt det. Så se till att bedöma det praktiska, ekonomiska och sentimentala värdet på var och en av dina tillhörigheter och ta med det du verkligen behöver eller älskar - ju färre saker du flyttar, desto lägre blir dina flyttkostnader (långa distansflyttningskostnader baseras på transportens vikt).
Sortera sedan de saker du inte kommer att ta med dig och hitta ett sätt att bli av med alla dina oönskade föremål före flytten - kasta bort allt som är för utslitet eller skadat, donera saker som är i gott skick till välgörenhetsorganisationer, ge bort saker till vänner som de gillar eller behöver, såväl som föremål med sentimental värde, och sälj föremål med högre monetärt värde för att tjäna lite extra pengar till dina flytt utgifter och ditt nya hem köp.( organisera en gårdsförsäljning ett par veckor innan du kontorsstädning stockholm flyttar eller dra nytta av online-säljplattformar som Craigslist, eBay, etc.)
Använd presentkort och kuponger
Det finns ingen bättre tid än nu att använda samlade poäng på dina kreditkort och använda alla presentkort, kuponger och erbjudanden du kan ha än veckorna som leder till flyttdagen. Vissa presentkort kan till exempel täcka bensin, vägtullar och måltider längs vägen; rabattkuponger kan användas för att köpa olika varor och tjänster till kampanjpriser etc.
Alla liknande "extragrejer" hjälper din flyttbudget och gör att du kan spara mer pengar.
Låna vad som är möjligt
Istället för att köpa saker och material du bara behöver tillfälligt under din flytt kan du försöka låna dem. Detta avser främst special flyttutrustning och verktyg som krävs för att demontera dina möbler, flytta större möbler etc. (rullvagnar, möbel skydd etc.), men det kan också gälla skyddsmaterial, t.ex. hörnskydd eller plywoodskivor för att förhindra skador på din egendom på flyttdagen, eller packningsmaterial som du kan låna från vänner eller grannar som nyligen har flyttat osv. En sparad krona är en krona som du tjänar!
3) Packa smart
Nu är det verkligen tid att använda dina smarta och påhittiga talanger när du ska börja nerpackningen:
Ta bara med det du behöver
Som vi har nämnt tidigare rekommenderar vi starkt att du rensar ditt hem på småsaker och bara packar med föremål med stort praktiskt, estetiskt och sentimentalt värde infördin flytt. På så sätt kommer du att spara på både förpackningsmaterial och förpackningstid, för att inte nämna de reducerade kostnaderna för frakt av dina ägodelar.
Packa dina saker själv
Den stora uppgiften att själv packa ner alla dina materiella ägodelar kan verka överväldigande, men det kommer att hjälpa dig att spara mycket pengar på din totala flytträkning.
Underskatta inte hur lång tid och stor uppgift det kan vara att packa ner alla din sake. Börja förbereda dina saker för flytt så långt i förväg som du kan. Börja med rummen med de saker du behöver minst och spendera ett par timmar på det varje dag tills alla dina tillhörigheter är ordentligt packade i väntan på den stora dagen.
Se till att ge bästa möjliga skydd till dina föremål - bekanta dig med de gyllene reglerna för förpackning, använd förpackningsmaterial av hög kvalitet och säkra förpackningstekniker, använd de lämpligaste förpackningsmetoderna för varje slags föremål, etc.
Var noga med att undvika vanliga förpackningsfel som kan leda till skadade föremål eller förlorad tid och därmed förlorade pengar.
Få tag på billiga förpackningsmaterial
Uppskatta vilken typ och mängd förpackningsmaterial du kommer att behöva i god tid för att ha tillräckligt med tid på dig att tillhandahålla allt som krävs och för att kunna få tag på det förpackningsmaterial du behöver så billigt som möjligt:
Investera i kvalitetsmaterial för dina fina och värdefulla ägodelar
Medan alla ovanstående idéer hjälper dig att spara pengar på förpackningstillbehör, kom ihåg att de kanske inte alltid är en bra lösning för alla dina packningsbehov. Improviserade förpackningsmaterial och begagnade kartonger ger inte det pålitliga skyddet som specialförpackningar och helt nya flyttlådor skulle säkerställa.
Professionella förpackningsmaterial har naturligtvis en högre kostnad, men de kan faktiskt spara pengar på lång sikt eftersom de kommer att garantera säkerheten för dina föremål under transporten och kommer rädda dig ifrån oväntade problem och pengar som krävs för att reparera eller ersätta alla dina skadade ägodelar (för att inte tala om hur jobbigt et är att förlora saker med högt sentimentalt värde).
Så investera i kvalitetsförpackningsmaterial, åtminstone när det gäller dina ömtåliga och värdefulla saker.
Optimera ditt utrymme och material
Strategisk packning gör att du kan spara pengar på förpackningsmaterial - ju fler föremål du kan rymma i en låda, desto mindre antal flyttlådor behöver du ha. Dessutom ökar risken för skador på dina ägodelar när man lämnar tomma utrymmen i en flyttlåda - dina föremål kan åka runt inuti lådan och stöta mot varandra under transporten, kartongen kan gå sönder pga. vikten av andra lådor eller föremål staplade ovanpå dom i flyttbilen tex.
Så se till att du packar dina saker tätt i lådorna, men var försiktig så att du inte gör dem för tunga - lägg viktiga föremål (som böcker eller verktyg) i små lådor och använd de större för att packa så många lätta föremål som möjligt. Se också till att använda smarta tips och tricks för att optimera utrymmet i flyttlådorna:

Naturligtvis bör din strategiska packning följas av adekvata skyddsåtgärder - lägg massor av stoppning inuti lådorna och lägg lager av förpackningspapper, bubbelplast, frigolitbitar, skumgummi eller annat lämpligt skyddande material mellan föremålen i en flyttlåda för att dämpa dem och förhindra att de kommer i kontakt med varandra under transporten.
.
4) Resa billigt
Glöm inte att resekostnaderna utgör en stor del av den totala flyttkostnaden när du funderar på hur du ska spara pengar på en långdistansflyttning.
Undersök alla möjliga sätt att resa till din slutdestination för att fatta ett välgrundat beslut om det mest praktiska, ekonomiska och fördelaktiga sättet för dig och din familj att komma fram till ditt nya hem - väg fördelar och nackdelar med att köra ditt eget fordon över hela landet, få offert från flera ansedda biltransportföretag för att ta reda på hur mycket det kommer att kosta dig att skicka din bil till din nya stad, kolla på resesidor för billiga flygresor. Fundera kanske på att ta ett tåg eller en buss till din nya stad tex.
När man flyttar långa distanser föredrar många att flyga på grund av det långa avståndet de kommer att behöva resa till sina nya hem och den tid som går förlorad i processen. Och om du behöver vara på din nya arbetsplats två dagar efter flyttdagen, eller om dina barn börjar skolan samma vecka, eller om du har några andra brådskande åtaganden har du inte råd att slösa mycket tid på att köra hela vägen. Dessutom är bensin inte heller speciellt billig.
Att köra bil till ditt nya hem är dock det mer ekonomiska alternativet av flera skäl:Ett sista råd – serva din bil innan du flyttar för att minska risken för nedbrytningar och andra bil problem på vägen.
5) Bonustips för att spara in på kostnader för en långdistansflytt.
Medan ovanstående kostnadsbesparande idéer utan tvekan kommer att göra en stor skillnad för din budget och hjälpa dig att spara på de stora kostnaderna för långväga flytt, bör du inte glömma en mängd andra små utgifter också - om du inte håller reda på dom kan de snabbt läggas ihop och få din budget att gå genom taket.
Så för att spara pengar när du ska göra en långdistansflytt rekommenderas du att:
# Planera din tid väl. Tid är pengar, eller hur? Så om du organiserar den tid du har kvar tills du flyttar för att framgångsrikt genomföra alla flytt och packnings uppgifter och för att undvika onödiga utgifter för nödsituationer i sista minuten.
# Få flyttassistans. Om du flyttar för ett jobb kan din arbetsgivare ersätta dig för dina flyttkostnader - undersök dina alternativ och gör ditt bästa för att förhandla fram en bra omlokalisering pris från din nya arbetsgivare.
# Använd upp dina förbrukningsartiklar innan flytten. Din flyttfirma kommer inte att lägga in icke tillåtna föremål i lastbilen av säkerhetsskäl. Så sluta köpa rengöringsartiklar och toalettartiklar ungefär en vecka eller två innan du flyttar (ditt förråd kommer att hålla tills dagen du flyttar) och köp bara så mycket mat du kan konsumera under de kommande par dagarna. Försök att använda upp alla dina förbrukningsvara matvaror och bränslereserver och bli av med eventuella farliga material du kan ha (sälj dem om möjligt, eller åtminstone ge bort dem till grannar och vänner).
# Undvik extra utgifter och avgifter. Du kan enkelt undvika några extra avgifter om du förbereder dig väl inför din flytt – var bara i god tid med att reservera en parkeringsplats för flyttbilen direkt framför ingången till din bostad, för att reservera en hiss i din byggnad för den tid då flyttare anländer, för att packa dina ägodelar ordentligt, eliminera behovet av delade transporter och leveranser, tillfällig lagring eller service från tredje part och så vidare.
# Krav på skadestånd. Om några av dina föremål saknas eller har skadats vid transporten, vidta nödvändiga åtgärder för att kompenseras ordentligt av flyttfirman.
# Gör ditt pappersarbete i tid. Du kommer att få böter om du missar tidsfristerna för uppdatering av dina dokument - bilregistrering, körkort, försäkringar, etc., så gör det till en prioritering att fixa alla viktiga dokument så fort du kan.
# Överspendera inte efter flytten. Även om du lyckas organisera en billig långväga flytt, kan dina sparade pengar snabbt försvinna om du genomför stora renoveringsprojekt eller rusar in i butikerna för att köpa ny inredning omedelbart efter ankomst till ditt nya hem.
Ge dig själv tid att bedöma din ekonomiska situation efter flytten och avgör vad du verkligen behöver direkt, liksom att lära dig vägarna runt din nya stad (var du kan köpa specifika föremål med rabatt, vilka alternativ du har för underhållning, transport etc.). Undvik dyra restauranger, dyra butiker och andra frestelser ett tag, åtminstone tills du har garanterat din finansiella stabilitet.
# Ta fördel av möjligheterna till avdrag. Vissa av dina flyttutgifter kan vara avdragsgiltiga, så se till att behålla alla dina flyttrelaterade kvitton. Att känna till det billigaste sättet att flytta på långdistans hjälper dig att göra din flytt mer prisvärd och mindre stressande. Se bara till att du följer våra experttips för långdistansflyttar för att säkerställa din smidiga och framgångsrika flytt och starta ditt nya liv. Trevlig flytt!
submitted by Fintrent to u/Fintrent [link] [comments]


2020.01.29 13:28 mincoder Dörrknackning efter demonstrationen del 2

BOLD = KNACKARE
Vanligt = Påknackad
Runtom Stockholm knackar hundratals Socialdemokrater på. Från dörr till dörr går dom och för samtal i partiets talan. Tre samtal sänds på Socialdemokraternas mediekanaler med de knackades tillåtelse. Vi börjar med att lyssna på ett samtal mellan en sosse som heter Sona Mahlin som knackar på Östermalm. Hon träffar en ung pojke
- Hej mitt namn är Sona. Jag knackar för Socialdemokraterna. Jag tänkte fråga om du vore intresserad av att bli medlem i Socialdemokraterna. Vi lever i en viktig tid, och vi Socialdemokrater behöver vi fler ifall vi vill kunna få igenom reformer för en bättre sjukvård, skola och trygghet.
- Hej Sona, mitt namn är Måns. Nja. Jag är medlem i KLP. Så jag är inte jätteintresserad av Socialdemokraterna.
- Det var tråkigt att höra. Skulle du kunna förklara varför du gillar KLP?
- Jag är ju gammal Liberal. Men det kollapsade ju totalt, och sen så har jag naturligt glidit mer till höger sen dess. Jag är ju företagare. Jag gillar deras skattesänkningar och förstår inte varför Socialdemokraterna hela tiden vill höja skatter för dom som lyckats.
- KLPs skattesänkningar är enorma, de kommer kosta 420 miljarder. Skulle de gå igenom så skulle ju välfärdssamhället kollapsa. Sedan, när det kommer till en progressiv skattesats så handlar det ju om att de som har lyckats bättre har råd med en högre skattesats. Dessutom blir för stora inkomstskillnader dåliga för samhället.
- Sure, KLPs skattesänkningar kostar mycket, men det skulle i slutänden vara bra för samhället. Varför ska jag betala för någon annans sjukvård, någon annans skola, arbetsförmedlingen!? Jag tycker att man ska ta ansvar för sig själv, det går inte att förvänt sig att andra ska stå för ens egna utgifter. Sedan vill jag fråga, vad egentligen är felet med stora inkomstskillnader? Jag är så himla trött på jävla socialister som klagar på att samhället är orättvist! Samhället är orättvist!
- Det är inte nödvändigt att pengarna gör mer nytta som skattesänkningar. Bolagsskatten till exempel är en skatt som inte gör jättemycket nytta när man sänker den. Många bolag använder de extra pengarna bara för aktieåterköp vilket ger aktiemarknaden en tillfällig boost, se till exempel på USA där Trump gjorde det. Sedan, vill du leva i ett samhälle där folk är outbildade, där du har svårt att hitta rätt personal? Det är samhället man får när vi inte investerar i utbildning. När det kommer till sjukvård kan man säga samma sak, vill du leva i ett samhälle av sjuklingar. Där dina anställda dör för de inte har råd med sjukvård? Det kommer att utrota kompetent personal i Sverige och hämma ekonomisk tillväxt. Slutligen, ekonomiska skillnader är kopplade till flera samhällsproblem. Bland annat så leder ojämlikhet till ökad kriminalitet, det leder till social oro och ökar tex mobbning. Dessutom försämrar ojämlikhet möjligheterna för alla att lyckas.
- Hmm. Jag har inte tänkt på det sättet.
- Förstår du vad jag menar?
- Jo, det skulle jag faktiskt säga att jag gör. Låt mig tänka, men jag tror faktiskt att ni har min röst. Men jag vet inte ifall jag är redo att bli medlem. Men tack för att ni kom förbi.
- Tack, ha en trevlig dag.
Nästa del hör vi ett nytt samtal.
submitted by mincoder to ModellMedia [link] [comments]


2020.01.23 11:34 colorglosverige Bra tips för att vårda dina läderklädslar?

Bra tips för att vårda dina läderklädslar?

https://preview.redd.it/o9n6oeibaic41.jpg?width=1920&format=pjpg&auto=webp&s=4929dbe2569f61fa71d729d135b99addf1171b8e
Läder är mycket slitstarkt och det används för väldigt många olika ändamål. Vanligast är läderklädslar i bilar, båtar och till möbler. Men även läderväskor, plånböcker och handskar. De saker som är gjorda av äkta läder ser lyxigt ut och är ofta dyrt. Läder är robust men ändå delikat och måste tas om hand på rätt sätt för att hålla sin mjukhet och färg under lång tid. Normalt slitage resulterar i missfärgning och sprickor i lädret som definitivt dra ner på dess exklusiva utseende. Visst slitage kan se vackert ut och kallas för patina. Som allt annat behövs även läder underhållas och till slut renoveras eller som man säger restaureras vilket innebär reparation av hål och skrapmärken samt färgning.
Du som bryr dig om dina investeringar och älskar att ha välskött läderinredning så kommer här lite tips hur du sköter läder och var du kan vända dig om lädret behöver restaureras. Att restaurera läder är både kostnadseffektivt och klimatsmart. Dels görs ekonomiska besparingar och dels miljömässiga besparingar eftersom det är mycket miljövänligare att renovera läder än att ersätta med nytt.
Vilka är de bästa läder restaurering tips?
Du behöver underhålla allt läder, även helt nytt. Om det inte sköts på rätt sätt uppkommer sprickor och förslitningar samt att färgen bleks snabbare.
Allmänna skötselråd för skinn och läder
Läder och skinn är äkta naturmaterial och kräver god skötsel för att det ska hålla och bevaras på bästa sätt. Skinn och läder kan bli allt vackrare med åren och detta kallas patina. Viktigast är att rengöra läder och skinn kontinuerligt. Tips är att rengöra bilens läder när du byter till sommar eller vinterdäck. En gång årligen är ett minimum. Läder har många ojämnheter och porer där det samlas damm och smuts. Tas detta ej bort blir lädret hårdare och tappar sin mjukhet och då kommer sprickor lättare. Det finns även olika typer av läder så här kommer tipsen om hur man enklast tar hand om dem:
Nappaskinn och läder kan rengöras med sadeltvål eller galltvål och lite vatten. Även de flesta läderkit fungerar så länge där finns både rengöring och efterbehandling.
Lädervård, skinnvård och läderrengöring:
Spraya läderrengöringen på en duk eller trasa och gnid in lädret. Börja på ett ställe som inte syns typ underdelen så du ser att rengöraren passar till lädret. Eftertorka med en ren duk. Låt torka och välj sedan rätt finish. Det kan vara läderfett, läderconditioner eller läderolja men även andra produkter.
Infettning av läder och skinnprodukter:
Läderfett eller finishen måste alltså appliceras på helt rent läder annars smörjs smuts in i lädret och skyndar på processen att läder blir hårt. Använd en ludd fri trasa och applicera läderfettet på lädret. Låt lädret suga åt sig finishen i några timmar. Torka därefter bort överflödigt fett med en annan ludd fri trasa.
Läderfett är lätt att applicera, med en luddfri trasa typ gamla nylonstrumpor. Det fungerar även utmärkt med dina händer då värmen hjälper till att öppna porerna så fettet lättare går in i lädret.
Läderfett är en bra lädervård när du behöver smörja in din häst sadel eller andra rid utrustning i läder.
Läderolja:
Vi rekommenderar ColorGlos exklusiva läderolja. Går med fördel att användas till all typ av täckfärgat läder. Dock ej helt öppet läder såsom mocka och naturläder.
Ytterligare Tips och råd:
Undvik att utsätta skinn och läderprodukter i direkt solljus då det bleker och torkar ut snabbare. Även extrem värme kan göra att lädret drar ihop sig och krymper. Det blir även hårdare. Exempel på katastrofala krympningar finns i bilar som Ferrari, Porsche och Lamborghini som har läderbeklädda instrumentpaneler. Står dem i direkt solljus blir det som bekant en enorm värme. Ett krympt läder går inte att töja tillbaka till sin ursprungspassform.
Fläckborttagning:
På ett rent och efterbehandlat läder går det ofta att tvätta bort fläckar lättare eftersom lädret är ”mättat” av läderolja, läderbalsam eller läderfett. Om du ändå spiller vin, CocaCola eller kaffe så använd trasa eller svamp som doppats i milt tvålvatten, sadeltvål eller galltvål. Vi rekommenderar galltvål som är skonsamt mot ditt skinn, lädersoffan och miljön. Undvik att gnida in fläcken för mycket då detta kan påverka lädrets originalfärg. Använd ej bensin eller rengöringslösningar, alkaliska och sura rengöringsmedel eller skurmedel då de tar bort både fläcken och även läderfärgen.
Om du inte får bort fläckarna eller vill bli av med slitage på lädret?
Vissa fläckar går inte att tvätta bort utan att det skapar en ny fläck i form av att originalfärgen försvinner eller bleks bort. Då måste man få lädret färgat. Viktigt att det blir rätt nyans och rätt typ av läderfärg anpassat till lädertypen. Detta är en vetenskap att få till en läderfärg rätt och sedan applicera den enligt konstens alla regler. Först måste smuts och fett ”dras” ut ur lädret så den nya färgen får en chans att fastna. Därefter ”slipas” första lagret in genom en scuffpad. När det är torkat så är det endast hvlp spraypistol eller en airbrush som ger bra resultat.
Avslutningsvis återstår rätt anpassad finish.
Har du frågor eller funderingar så kontakta oss läderspecialister på ColorGlo. Vi lyssnar på dig och kan ge dig bra råd vad som behövs göras. Vissa moment kan man som lekman klara av själv, medan vissa rekommenderar vi att fackmän, specialister, utför.
submitted by colorglosverige to u/colorglosverige [link] [comments]


2020.01.20 10:47 colorglosverige1 Bra tips för att vårda dina läderklädslar?

Bra tips för att vårda dina läderklädslar?

https://preview.redd.it/l2rv4a63nwb41.jpg?width=1920&format=pjpg&auto=webp&s=03c3813a820030aa934d4d1dc4dc2301b469958a
Läder är mycket slitstarkt och det används för väldigt många olika ändamål. Vanligast är läderklädslar i bilar, båtar och till möbler. Men även läderväskor, plånböcker och handskar. De saker som är gjorda av äkta läder ser lyxigt ut och är ofta dyrt. Läder är robust men ändå delikat och måste tas om hand på rätt sätt för att hålla sin mjukhet och färg under lång tid. Normalt slitage resulterar i missfärgning och sprickor i lädret som definitivt dra ner på dess exklusiva utseende. Visst slitage kan se vackert ut och kallas för patina. Som allt annat behövs även läder underhållas och till slut renoveras eller som man säger restaureras vilket innebär reparation av hål och skrapmärken samt färgning.
Du som bryr dig om dina investeringar och älskar att ha välskött läderinredning så kommer här lite tips hur du sköter läder och var du kan vända dig om lädret behöver restaureras. Att restaurera läder är både kostnadseffektivt och klimatsmart. Dels görs ekonomiska besparingar och dels miljömässiga besparingar eftersom det är mycket miljövänligare att renovera läder än att ersätta med nytt.
Vilka är de bästa läder restaurering tips?
Du behöver underhålla allt läder, även helt nytt. Om det inte sköts på rätt sätt uppkommer sprickor och förslitningar samt att färgen bleks snabbare.
Allmänna skötselråd för skinn och läder
Läder och skinn är äkta naturmaterial och kräver god skötsel för att det ska hålla och bevaras på bästa sätt. Skinn och läder kan bli allt vackrare med åren och detta kallas patina. Viktigast är att rengöra läder och skinn kontinuerligt. Tips är att rengöra bilens läder när du byter till sommar eller vinterdäck. En gång årligen är ett minimum. Läder har många ojämnheter och porer där det samlas damm och smuts. Tas detta ej bort blir lädret hårdare och tappar sin mjukhet och då kommer sprickor lättare. Det finns även olika typer av läder så här kommer tipsen om hur man enklast tar hand om dem:
Nappaskinn och läder kan rengöras med sadeltvål eller galltvål och lite vatten. Även de flesta läderkit fungerar så länge där finns både rengöring och efterbehandling.
Lädervård, skinnvård och läderrengöring:
Spraya läderrengöringen på en duk eller trasa och gnid in lädret. Börja på ett ställe som inte syns typ underdelen så du ser att rengöraren passar till lädret. Eftertorka med en ren duk. Låt torka och välj sedan rätt finish. Det kan vara läderfett, läderconditioner eller läderolja men även andra produkter.
Infettning av läder och skinnprodukter:
Läderfett eller finishen måste alltså appliceras på helt rent läder annars smörjs smuts in i lädret och skyndar på processen att läder blir hårt. Använd en ludd fri trasa och applicera läderfettet på lädret. Låt lädret suga åt sig finishen i några timmar. Torka därefter bort överflödigt fett med en annan ludd fri trasa.
Läderfett är lätt att applicera, med en luddfri trasa typ gamla nylonstrumpor. Det fungerar även utmärkt med dina händer då värmen hjälper till att öppna porerna så fettet lättare går in i lädret.
Läderfett är en bra lädervård när du behöver smörja in din häst sadel eller andra rid utrustning i läder.
Läderolja:
Vi rekommenderar ColorGlos exklusiva läderolja. Går med fördel att användas till all typ av täckfärgat läder. Dock ej helt öppet läder såsom mocka och naturläder.
Ytterligare Tips och råd:
Undvik att utsätta skinn och läderprodukter i direkt solljus då det bleker och torkar ut snabbare. Även extrem värme kan göra att lädret drar ihop sig och krymper. Det blir även hårdare. Exempel på katastrofala krympningar finns i bilar som Ferrari, Porsche och Lamborghini som har läderbeklädda instrumentpaneler. Står dem i direkt solljus blir det som bekant en enorm värme. Ett krympt läder går inte att töja tillbaka till sin ursprungspassform.
Fläckborttagning:
På ett rent och efterbehandlat läder går det ofta att tvätta bort fläckar lättare eftersom lädret är ”mättat” av läderolja, läderbalsam eller läderfett. Om du ändå spiller vin, CocaCola eller kaffe så använd trasa eller svamp som doppats i milt tvålvatten, sadeltvål eller galltvål. Vi rekommenderar galltvål som är skonsamt mot ditt skinn, lädersoffan och miljön. Undvik att gnida in fläcken för mycket då detta kan påverka lädrets originalfärg. Använd ej bensin eller rengöringslösningar, alkaliska och sura rengöringsmedel eller skurmedel då de tar bort både fläcken och även läderfärgen.
Om du inte får bort fläckarna eller vill bli av med slitage på lädret?
Vissa fläckar går inte att tvätta bort utan att det skapar en ny fläck i form av att originalfärgen försvinner eller bleks bort. Då måste man få lädret färgat. Viktigt att det blir rätt nyans och rätt typ av läderfärg anpassat till lädertypen. Detta är en vetenskap att få till en läderfärg rätt och sedan applicera den enligt konstens alla regler. Först måste smuts och fett ”dras” ut ur lädret så den nya färgen får en chans att fastna. Därefter ”slipas” första lagret in genom en scuffpad. När det är torkat så är det endast hvlp spraypistol eller en airbrush som ger bra resultat. Avslutningsvis återstår rätt anpassad finish.
Har du frågor eller funderingar så kontakta oss läderspecialister på ColorGlo. Vi lyssnar på dig och kan ge dig bra råd vad som behövs göras. Vissa moment kan man som lekman klara av själv, medan vissa rekommenderar vi att fackmän, specialister, utför.
submitted by colorglosverige1 to u/colorglosverige1 [link] [comments]


2020.01.05 22:22 Teo_Karlsson Hjälp en svensk

Hej norge!
Jag använder vanligtvis inte Reddit så jag hoppas inte jag skriver eller gör något konstigt nu, ha isåfall överseende med det. Skriver dessutom på svenska, tänker att det blir bäst så.
Jag heter Teo Karlsson, är 18 år gammal i skrivande stund och bor i Varberg på Sveriges sydvästra kust. Jag vill arbeta i Norge i sommar, med vad vet jag ännu inte men det är del i varför jag postar här. Jag känner inga norskar och vet inte riktigt hur jag skulle hitta arbete och bostad i ert fagra land, vet knappt hur man gör det i Sverige faktiskt, så jag vänder mig till er.
Har du eller någon du känner möjlighet att anställa sommarjobbare i, förslagsvis men inte nödvändigtvis, Oslo? Jag kan tänka mig att arbeta med det mesta, många svenskar rensar fisk i Norge på somrarna vet jag till exempel.
Har du eller någon du känner möjlighet att erbjuda bostad i sommar? Norge är ett dyrt land så jag hyr gärna inte egen lägenhet där bara för ett sommarjobbs skull, tänker att det borde bli lite billigare om jag kan hyra bara ett rum någonstans. Jag är ordentlig och rumsren.
Jag har alltid tyckt om Norge, ert språk, er kultur, Freddy Kalas, så jag hade blivit väldigt glad om ni vill hjälpa mig göra den här önskan till verklighet. Har ni råd att ge inför sommaren så uppskattar jag det också. Tack!
submitted by Teo_Karlsson to norge [link] [comments]


2019.12.26 20:41 InteSDVKD Sverige 2022 kanske

Jag vill göra ett utlägg gällande våra stora samhällsproblem. Våldet, bostadsituationen och framtidsynen.
Till att börja med så hänvisar jag till min första post på https://www.reddit.com/svenskpolitik/comments/8f5333/framtida_val/
Sedan kommer jag förklara, utifall det behövs, vad en hel del samhällsproblem beror på och presentera lösningar för vissa av dessa problem. Utöver lösningar i länkad tråd.

Vi har nämligen verktygen för att lösa problemen, men vi saknar visheten och missar att bristen på lösningen också till mycket stor del beror på missförstånd, samma anledningen som den extremt överrepresenterade anledningen till världens samhällsproblem.

Jag såg ett avsnitt i Fargo där en äldre man och tidigare polis säger samma sak, att världens problem beror på missförstånd.
Hans lösning var ett nytt språk baserat på tydliga tecken. Inte för att det vore en lösning.
En bra lösning är att nyttja hur vi människor känner och rationaliserar, empati.
Ta till exempel samhällsvåldet, som till mycket stor del beror på vad som är det praktiska i segregationen..

Segregationen började på riktigt 2009-2010 när experter varnade om det.
Under finanskrisens start 2008 började en enorm mängd människor från landsbygden och småstäder att flytta till storstäder. Stockholm, Göteborg, Malmö etc
För många av dessa jobbade i utsatta småföretag, och framförallt produktionsberoende industri. När folk slutar handla, så går produktion ner snabbt därefter.
Vad händer när alla lämnar småstäder? Jo det startar en spiral, då alla skattebetalare, konsumenter och företagare lämnar småstäderna, så tvingas nästkommande nyexaminerade göra samma sak.
Vad händer i storstäderna? Jo det finns inte nog med bostäder åt alla.
Så de unga lycksökarna betalar vad som helst för en bostad. Så marknadsvärdet går upp.
Vad händer med hyresrätter som utsatta människor med låg eller ingen inkomst bor i? Jo hyresvärden ser möjligheten att tjäna betydligt mer pengar. Marknadsvärdet är högt, så om de renoverar lägenheterna så kan de ta avsevärt mycket mer i hyra än för 2 år sedan.
Vad vi 2010 utan tvekan skulle kalla ockerhyror, har de tre senaste åren varit mycket överrepresenterade på nyproduktioner i Stockholm.
Jag har sett flertalet områden i Stockholm där bostadspriser tredubblats under perioden 2008-2018
Eftersom många hyresgäster inte har råd att betala, så samlas de upp i mer avlägsna förorter. Ni vet Tensta, Alby, Södertälje.
Stora områden som Solna och Sundbyberg har en helt annan "innestatus" idag jämfört med 10 år sedan, till stor del pga nya lyxiga bostäder, tillkomna restauranger och utbyggnader av olika slag.
Det är inte slut än, men där har ni segregationen. Men det man måste förstå är vad som händer därnäst.
Det betyder nu att efter 10 år av segregation, så finns det 20 åringar, då 10 år gamla, som har växt upp bland lågutbildade och arbetslösa förebilder, och knarklangare syns ute bland de som har pengar.
Och de som vill jobba, många av de har dåliga eller inga betyg och kan inte skriva riktig svenska.
Så vi vet vad som lockar mest av 50.000 för att sälja några påsar eller 19.000 och svettas på Mcdonalds. Att sälja påsar har de sett och hört om sedan barnsben, Göra karriär har de knappt hört talas om, och kan sällan föreställa sig hur det skulle gå till.
Det vi som samhälle måste förstå är att folk inte bara lägger sig och dör.
Det är verkligen en helt annan värld än en personen som växer upp i Solna, och blir inspirerad att jobba med IT bland sina nördkompisar med framgångsrika IT-konsulter till föräldrar.
Så, bara så man inte missar poängen, inte för att jag tror alla politiker gör det, men snarare för att jag tror ingen vågar göra det, eftersom de saknar lösningar.
Politik och förändringen kräver timing, och tålamod om man är mer som mig, men åtminstone bör alla ta hänsyn till rådande form av situationer.
Det kräver nämligen att man är pragmatiskt.
Jag tror nämligen att man måste vara så pass pragmatisk att förstå föränderlig prioritering, för att inte orsaka felriktad lidande eller bieffekter.
Detta är en av anledningarna till varför man som regering bör utforma ett anonymt men autentiserat medborgarforum på webben.
Där du bara har ditt personknutna konto, och verifierar dig med biometrisk data, till exempel fingeravtryck.
Du är annonym på forumet, för att förhindra att potentiell dataläckage används för, med hjälp av algoritmer, hitta uppgifter om medborgare.
Detta är en plats där staten kan identifiera förekomsten av riskgrupper, och agera proaktivt med politiken.
Staten bör ha åtagande att alltid skydda datat från alla parter eller tredje person, begränsa intern åtkomst åt datat till nyckelpersoner, aldrig processa datat för att bedriva brottsprevention, och passande regelverk kring kvarhållningsprinciper för data och annat relaterat.
Vi måste skapa en ärlig och neutral plattform som människor förtjänar, och är en säker plats att kommunicera med sitt samhälle.
Annonymiteten är viktig.
Om man är trött så kanske man föreställer sig flera små potentiella nackdelar, medan jag är självsäker på den enorma vinsten och fördelen att vetenskapen är ett tryggt ramverk för att testa detta.
Kombinera med förslag i länkad Reddit tråd.
Vad sägs om att alla får mer för kommande politik? Inkl staten med till exempel verktygen och nya statsaparater för det allmäna webforumet.

Gör man allt detta så är jag också självsäker på att en massa andra problem och stressfaktorer skulle lösas i samhället!

By the way, andra världsproblem beror på samma orsak, missförstånd. Vilket behöver förankras hos alla parter involverade.
Utrikespolitik är ett avhopp, men en intressant parallell på flera sätt.
Klippet nedan är något vi bör se till att ingen i världen någonsin behöver uppleva. Jag tror det går.
https://youtu.be/OczL38cB0as?t=633
submitted by InteSDVKD to svenskpolitik [link] [comments]


2019.12.24 07:59 Fintrent Hemstädning Tips: Bäst och Specialiserad Ugnsrengöring

Ugnsrengöring: Har spisen förlora sin glans? Du behöver det valeted och rack återställas tillbaka till ett fläckfritt tillstånd? Inga problem, är Fintrent här för att hjälpa dig. Boka vår omfattande ugn städning och lämna resten till den hyllade professionella i Stockholm och Uppsala. Låt oss veta vad som är den typ av spisen i köket och när du vill ha det professionellt valeted. Från inhemska kunder till små och stora företag i hela Stockholm och Uppsala. Våra storstädning är den perfekta lösningen för det breda utbudet av lokaler: pubar, restauranger, hotell, vandrarhem, skolor, sovsalar, privata och mer.
Varför välja Fintrent ugnsrengöringsmedel?
Snabb, prisvärd ugn rengörings erbjudanden, och resultaten är lysande;
Måltider kommer inte att ha smak av rökig, brända fett;
Du kommer att förlänga livslängden på spisen om du använder professionell ugn rengöring minst två gånger per år;
Brand olyckor är mindre benägna att hända när apparaten är fläckfritt;
De specialiserade ugnsrengöringsmedel använder är specialiserade icke-frätande rengöringsmedel;
Apparaten kommer att vara klar för användning direkt.

Den Fintrent ugnsrengöring steg för steg:
Tjänsten börjar med en gratis kontroll av apparaten;
Teknikerna se till att allt fungerar innan valeting ugnen;
Området runt spisen är täckt med skyddande ark för att förhindra stänk från att spridas runt;
Ugnen renare demonterar alla löstagbara delar av ugnen och doppar dem i en tank med en speciell avfettningslösning;
Medan delarna blötläggning djupt, teknikern skrapar försiktigt bort ackumulerade fett och smuts;
Då spisen renare skrapar lossa smuts från alla demonterade delar;
Slutligen, när alla delar av ugnen är helt rena och torra, teknikern monterar ditt kök apparaten och polerar det till perfektion. Det bästa är att du kan börja laga direkt.
Vad kan ingå i ugnen valeting tjänst?
Ytterligare apparater städtjänster som kan ingå som en del av din ugn valeting + typer och modeller av spisar som vi rent: Alla typer av ugnar och värmelagrings range spisar: enkla och dubbla ugnar, enda bred ugnar, 90cm och 100 cm huvudområden ; Olika märken av värmelagrings range spisar: AGA, Rayburn, Stanley, Neff, Whirlpool och mycket mer. Verktyg och löstagbara delar: brickor, ställningar, paneler, fläktar, ljus skydd, kontroll knoppar och extraktorer filter. Andra köksapparater: kylar, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, mikrovågsugnar, keramikhäll, gashällar, mätområde och olika typer och modeller av utsugningsfläktar.

Kyl / frys rengöring – Bli av dålig lukt och högen med vår specialiserade kylskåp städning. Teknikerna kommer att torka ditt kylskåp fläckfritt både inom och utanför. Alla löstagbara delar kommer att noggrant sanerad också.
Extractor rengöring – Förhindra brandrisker i köket med en vanlig fläktkåpa rengöring. Teknikerna vi arbetar med kommer att använda milda avfettningsmedel för att lösa uppbyggnads oljiga ångor från utsug. Filtren och andra flyttbara delar kommer läggas i blöt i doppningskaret och rengöras noggrant.
Diskmaskin / tvättmaskin sanitizing – disk- och tvättmaskiner kräver regelbundet underhåll för att fungera korrekt. Experterna kommer att tvätta filtret i apparaten och torka av tätningen och tvål låda fläckfritt.
Du kan få vår ugnsrengöring som en bonus när du bokar vårt omfattande änden av hyresrätt städning, som kommer med en nöjd kund garanti. Du kan kombinera det med mattor, matta torr behandling eller varmvatten tvätt, storstädning, regelbunden och engångs hushållning eller någon annan av våra specialiserade tjänster och dra nytta av våra exklusiva rabatter, medlemskap och kombinationserbjudanden. För mer information, se vår hemsida.
Fintrent erbjuder även professionell grill rengöring.
Om du har haft en hektisk sommar på grillen med vänner, eller om du är på väg att få en sådan, då du bättre kontrollera grillen först. Många människor inte uppmärksamma rengöra sina grillar på rätt sätt, och ofta gånger maten har en bitter rökig smak. Att smaken kommer från de brända fett uppbyggnader på din grill. Inte förstöra din grill och uppmaning till proffs! Ring oss och låt de professionella BBQ städare i Stockholm och Uppsala tar hand om det smutsiga jobbet åt dig. Experterna vi arbetar med att demontera alla löstagbara delar av din grill och blöta dem i ett dopp tank. Medan delar blöt, kommer de professionella spis städare skrapa bort matrester från kroppen av grillen. Då specialister kommer skrubba fett av alla indränkta delar och sätta enheten ihop. I slutet,
Dragen av Fintrent ugnsrengöring
Eliminera risken för bränder och fungerar
Förlänga livet på spisen
Förbättra din kulinarisk upplevelse och livsmedelskvalitet
Dip Tank reningsteknik
Specialiserade rengöringsmedel ingår i priset
VANLIGA FRÅGOR
Fråga: Måste jag oroa ugnsrengöringsmedel rök efter rengöring? Vad gör professionella ugnsrengöringsmedel använda?
A: Nej, det gör du inte. Avfettningen rengöringsmedel vi arbetar med är speciell. De är helt icke-frätande och giftfri, graviditet säkra rengöringsmedel.
F: Hur lång tid efter det att ugnen rengöring måste jag vänta innan jag kan laga mat?
A: Du kan börja laga direkt efter jobbet. Vi rekommenderar dock att du låter ugnen arbete tömmas i 15 minuter. På så sätt kommer varje fukt avdunsta.
F: Hur lång tid tar det att professionellt rengöra en ugn?
A: valeting en standard enda ugn tar ungefär en timme. Men det beror på tillståndet hos apparaten. Så kommer teknikern ge dig råd om den tid han behöver när han är på plats.
F: Kan du rena självrengörande ugnar?
A: Ja, vi kan. Självrengörande ugnar kräver också underhåll då och då. Till exempel, ibland fett och smuts ackumuleras bakom liners och tekniker kommer att se till att ta bort dem. De självrengörande paneler kan inte behandlas med kemikalier eller skrapas eftersom de kan skadas.
Källa: hemstädning Uppsala
submitted by Fintrent to u/Fintrent [link] [comments]


2019.12.23 10:54 MotorMenu Vår anmälan till granskningsnämnden: (BRÅ-rapporten)

Malin Wieslander
Vår anmälan till granskningsnämnden:
Vi vill anmäla inslaget i Aktuellt och Rapport (2019-12-18) om rapporten "Går det att lita på Brå?" för att ha brutit mot regler och bestämmelser som finns för radio och TV. Inslaget i programmet åsidosatte viktiga principer vad gäller objektiviteten, saklighet och möjligheten att bemöta kritik. Genom sättet att genomföra intervjun, klippa och sätta rubriken fick inslaget för det första det att framstå som att vi tog tillbaka något som vi faktiskt inte ens skrivit i rapporten. För det andra så uttrycks det på ett sätt att man som tittare uppfattar att det är fler än en forskare som kommit med kritik om att blivit felciterat. För det tredje bereds vi inte möjlighet att kommentera den påstådda felciteringen som strikt sett inte handlar om en felaktighet i ett citat utan om inramningen av detta som gjorts för att skydda källan.
När det gäller sättet att genomföra intervju samt hur intervjun presenteras i inslaget vill vi särskilt göra er uppmärksamma på det som står i rapporten: ”Med tanke på kritik som riktats mot att BRÅ har en stark anknytning till kriminologiska institutionen samt till det socialdemokratiska partiet väcker nuvarande bemanning av råden frågor” (sidan 53) och hur det sedan framställs i programmet - att det verkar som vi själva påstår att Brå har en stark anknytning till det socialdemokratiska partiet när vi i själva verket refererar till andras utsagor om detta.
Inslaget i Rapport och Aktuellt fick stor spridning och bland annat Aftonbladets ledarskribent hänvisade till inslaget som ett bevis för att vår rapport håller en låg vetenskaplig kvalitet. Reportaget får stora konsekvenser för oss - inte bara som privatpersoner genom ett stort antal angrepp på sociala medier och i mejl utan även i vår professionella roll som forskare. I dagens polariserade samhälle är det mycket viktigt att journalister inom public service lägger stor vikt vid att agera på ett sakligt och opartiskt sätt, särskilt när det gäller politiskt mycket känsliga frågor. Vi har fått information om att det inte bara är vi som reagerat på inslagen utan även andra personer, bl.a. har över 25 000 personer tagit del av nedanstående text (se nedan, exempel 1) och det finns även en mängd andra inlägg på Facebook (se nedan, exempel 2) med varierad grad av spridning. Vi vill även anmäla "Veckans brott" (2019-12-19) på SVT för att ensidigt behandlat en parts version och synpunkter på rapporten.
Exempel på Text på Facebook som mer än 25 000 tagit del av:
Brå kritik kritik. SVT Rapport 2019-12-18 Istället för att granska Brå misstänkliggör SVT forskarna som granskat Brå
VÅR KOMMENTAR
SVT Rapport påstår att ”Nu kommer skarp kritik mot den forskarrapport om Brottsförebyggande rådet (Brå) som igår ledde till en KU-anmälan mot justitieministern. Forskare anser sig felciterade i rapporten och påståenden om Brås starka koppling till socialdemokratin är något författarna till rapporten idag backar ifrån.”
Men i själva verket handlar det om EN forskare som i reportaget riktar kritik mot rapporten. Forskaren heter Daniel Hedlin och är professor i statistik och tidigare anställd på Brå. Han sitter numera i Brås vetenskapliga råd. Hedlin intervjuas i rapporten och talar generellt om att myndigheters ledning inte alltid får höra kritik inifrån den egna organisationen. Men i rapporten framstår det enligt SVT som att han kritiserar just Brå.
I inslaget säger SVT också att ”Forskarna talar bland annat bekymrat om att ”Brå har en stark knytning till kriminologiska institutionen samt till det socialdemokratiska partiet””.
När en av författarna till rapporten, universitetslektor Malin Wieslander, intervjuas av SVT vill hon inte riktigt kännas vid den formuleringen. Men SVT:s reporter pressar Wieslander och framställer henne antingen som okunnig om innehållet i rapporten eller att hon far med osanning.
SVT fortsätter: ”Det visar sig att vad man menar är att det funnits intervjupersoner som tycker att det funnits kopplingar till politiken.”
Men i själva verket fulciterar SVT rapporten. I rapporten s. 53 står det: ”Med tanke på kritik som riktas mot att Brå har en stark knytning till kriminologiska institutionen samt till det socialdemokratiska partiet, väcker nuvarande bemanning av råden frågor.”
Det vill säga att det handlar om just kritik mot Brå från intervjupersoner.
Vi undrar varför SVT klipper en citerad mening mitt itu? Det ändrar betydelsen, och antingen tyder det på dålig läskunnighet eller något värre.
SVT:s reportage avslutas med att huvudförfattaren till rapporten, Stefan Holgersson, ska ha sökt jobb på Brå ”men nekats anställning”. Holgerssons egna erfarenheter används enligt SVT ”som en del av forskningsunderlaget”.
”Känns han som helt ojävig?” avslutar SVT med att fråga Malin Wieslander.
Vår slutsats blir att SVT verkar mer intresserade av att misstänkliggöra rapporten och rapportförfattarna än att granska innehållet i rapporten och den kritik som riktas mot Brå.
Källoreferenser:
SVT Rapport 2019-12-18, kl. 19.30 (start 13:28 in)
Exempel två på reaktion på Facebook har jag tagit bort här för att inte sprida mer polarisering, men vill nån läsa kan ni PM:a mig. 20 December at 10:03 · Public
källa facebook https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10156301490276920&id=720906919
submitted by MotorMenu to Sveriges_politik [link] [comments]


Tidsprepositioner Svenska prepositioner Swedish2go ... Ge förslag formellt - skriva D-kurs - YouTube Färgmarkera en rad i excel utifrån ett värde eller text ... Skriva på Sfi Ge tips och råd kurs C kurs D - YouTube Skriva på SFI - Tips och råd till en nyinflyttad ... Exempel på konvertering från grader till radianer Exempeltext från Sfi - Personligt brev till äldreboende Att skriva om en ny vän - vad du gör för att må bra ...

Personligt brev exempel - Så här skriver du ett bra ...

 1. Tidsprepositioner Svenska prepositioner Swedish2go ...
 2. Ge förslag formellt - skriva D-kurs - YouTube
 3. Färgmarkera en rad i excel utifrån ett värde eller text ...
 4. Skriva på Sfi Ge tips och råd kurs C kurs D - YouTube
 5. Skriva på SFI - Tips och råd till en nyinflyttad ...
 6. Exempel på konvertering från grader till radianer
 7. Exempeltext från Sfi - Personligt brev till äldreboende
 8. Att skriva om en ny vän - vad du gör för att må bra ...

Här är exempel på hur du kan skriva ett personligt brev. Du behöver anpassa ditt brev efter dina erfarenheter och arbetsplatsen du skriver till. Se den här texten som tips och inspiration. Intro to Chemistry, Basic Concepts - Periodic Table, Elements, Metric System & Unit Conversion - Duration: 3:01:41. The Organic Chemistry Tutor Recommended for you Jag har fått massor av frågor om hur man kan 'Higlighta' en rad i Excel när man skriver in ett visst värde eller text , se filmen så får ni ett kanontips Swedish prepositions for time expressions Svenska prepositioner vid tid Här visar jag strukturen för en formell text, brev, där du ger dina förslag till en tv-kanal. Jag går också igenom strukturen för texttypen. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Träna dig på att skriva ett brev till din släkting om en ny vän i Sverige och beskriv vad du gör för att må bra i både kropp och själ. Du ska lära dig om att... I den här filmen ger jag ett exempel på hur man kan skriva ett brev med tips och råd till en nyinflyttad barnfamilj. Skriv gärna ett eget svar på uppgiften.